Zakol živine v klavnicah, november 2022

Pridobljenega več mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so v novembru 2022 zaklali približno 3.483.000 kljunov perutnine, 20.000 prašičev in 14.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.100 ton perutninskega, 1.900 ton prašičjega in 4.000 ton govejega mesa.

  • 30. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Zakol vseh vrst domačih živali razen perutnine na mesečni ravni večji

V primerjavi z oktobrom se je zakol konj povečal za približno 65 % (tj. okoli 50 živali več), ovc za približno 31 % (okoli 200 živali več), goved za približno 19 % (za okoli 2.000 živali več) in prašičev za približno 10 % (za prav tako okoli 2.000 živali več). Število zaklane perutnine je bilo približno enako, vendar z negativnim trendom (za okoli 3.000 živali manj).

Masa trupov zaklanih konj je bila večja za točno 68 % (oz. približno 11 ton pridobljenega konjskega mesa več), ovc za okoli 32 % (približno 3 tone ovčjega mesa več), goved za okoli 18 % (približno 597 ton govejega mesa več) in prašičev za okoli 11 % (približno 178 ton prašičjega mesa več). Po drugi strani pa je bila masa trupov zaklane perutnine za okoli 3 % manjša (približno 204 tone perutninskega mesa manj).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Na letni ravni zakol večji, razen pri govedi

V primerjavi s prejšnjim novembrom se je v slovenskih klavnicah povečal zakol ovc (za okoli 49 %), konj (za približno 23 %), perutnine (za okoli 12 %) in prašičev (za približno 1 %), zmanjšalo pa se je število zaklanih goved (za okoli 4 %).

Mase trupov zaklanih ovc so se povečale za približno 48 %, konj za okoli 32 %, perutnine za točno 6 % in prašičev za približno 1 %, masa trupov zaklanih goved pa se je zmanjšala za točno 8 %.


Zaklanih je bilo tudi 10 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 2 toni. Živali so bile uvožene iz Hrvaške in Italije. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, november 2022
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji12427215,98
Govedo14.2124.000281,47
Prašiči20.1631.87092,75
Ovce9161313,80
Koze40011,75
Kunci25601,30
Perutnina3.483.0816.0931,75
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
XI 2022
X 2022 
XI 2022
XI 2021
številomasaštevilomasa
Konji65,368,022,832,4
Govedo18,817,5-3,9-8,0
Prašiči9,710,50,70,7
Ovce30,532,348,947,9
Perutnina-0,1-3,211,66,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni do konca februarja 2023.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.