Registracije in začetki stečajev pravnih enot, december 2022

Število stečajev in registracij naraslo

V zadnjem četrtletju lani je bila rast stečajev četrtletno najvišja v zadnjih dveh letih, znašala je 20,5 %. Mesečno se je število stečajev povečalo za 13,1 %. Tudi registracij je bilo več na obeh ravneh opazovanja.

  • 7. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Registracij na mesečni in četrtletni ravni več

Skupno se je decembra število registracij v vseh časovnih primerjavah povečalo – v primerjavi s predhodnim mesecem za 4,8 %, decembrom leto prej za 1,5 % in povprečjem 2015 za 19,6 %. 

V primerjavi s prejšnjim četrtletjem in povprečjem 2015 je bilo registracij zadnje četrtletje več (za 2,5 % oz. 14,9 %), v primerjavi z istim četrtletjem 2021 pa manj (za 1,4 %). 

Med vsemi opazovanimi dejavnostmi je bila rast na vseh ravneh najvišja v gradbeništvu – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 13,1 %, istim četrtletjem 2021 za 13,2 % in povprečjem 2015 za 61,2 %.

Četrtletna rast stečajev najvišja v zadnjih dveh letih

Stečajev je bilo na mesečni ravni za 13,1 % več. Manj jih je bilo v primerjavi z istim mesecem leto prej in povprečjem 2015 (za 7,8 % oz. 6,2 %). 

V zadnjem četrtletju lani je bila rast stečajev četrtletno najvišja v zadnjih dveh letih in je znašala 20,5 %. V primerjavi z istim četrtletjem 2021 in povprečjem 2015 pa je število upadlo za 8,6 % oz. 11,3 %.

V 4. četrtletju 2022 je bilo stečajev v primerjavi s četrtletjem prej več v skoraj vseh dejavnostih razen v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter izobraževanju, zdravstvu, socialnem varstvu, kulturi in drugih storitvah, kjer je število upadlo za 13,2 % oz. 12,0 %. 

Četrtletno se je število stečajev najbolj povečalo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 120,0 %), industriji (za 64,3 %) ter dejavnosti promet in skladiščenje (za 43,5 %). V primerjavi z istim četrtletjem 2021 je število najizraziteje zraslo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 120,0 %), glede na povprečje 2015 pa v dejavnosti promet in skladiščenje (za 109,5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
X–XII 2022
VII–IX 2022
X–XII 2022
X–XII 2021
X–XII 2022
Ø 2015
X–XII 2022
VII–IX 2022
X–XII 2022
X–XII 2021
X–XII 2022
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve, skupaj2,5-1,414,920,5-8,6-11,3
B–E Industrija-4,3-9,9-1,364,3-30,3-37,8
F Gradbeništvo13,113,261,221,48,51,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil0,98,8-27,3-13,2-24,6-18,6
H Promet in skladiščenje-2,4-16,816,743,522,2109,5
I Gostinstvo3,89,329,238,9-13,84,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti0,02,725,1120,0120,051,7
K–N Finančne, zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge poslovne dejavnosti1,1-8,41,521,9-9,3-34,2
P–S Izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij3,22,146,0-12,0-41,7-51,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.