Delovno aktivno prebivalstvo, november 2022

Število delovno aktivnih prebivalcev se še naprej povečuje

V novembru je bilo delovno aktivnih približno 931.200 oseb. Njihovo število se je najbolj povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu (na približno 73.200).

  • 17. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Delovno aktivnih oseb še nekoliko več

Število delovno aktivnih oseb je v primerjavi z oktobrom zraslo za nekaj več kot 900 (ali za 0,1 %, na okoli 931.200) in doseglo novo rekordno vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. V primerjavi s prejšnjim novembrom se je povečalo za 1,9 % (ali za približno 17.800).

Na mesečni ravni se je število delovno aktivnih žensk zvišalo izraziteje, in sicer za 0,2 % (ali za nekaj več kot 800, na približno 418.600), od tega se jih je 90,1 % zaposlilo (največ v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo), 9,9 % pa samozaposlilo. Delovno aktivnih moških je bilo za okoli 100 več (skupno približno 512.600). Število zaposlenih moških se je nekoliko znižalo, število samozaposlenih pa povečalo, in sicer za več kot 200 (najbolj v gradbeništvu). Tudi na letni ravni je število delovno aktivnih zraslo pri obeh spolih, in sicer pri ženskah za 1,8 % in pri moških za 2,1 %.

Rast v več kot polovici dejavnosti

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z oktobrom povečalo v enajstih dejavnostih, zmanjšalo pa v devetih. Najbolj se je dvignilo v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer za približno 300 (za 0,4 %, na okoli 73.200). Najbolj je upadlo v gradbeništvu (na okoli 74.800), sledilo je gostinstvo (na približno 38.000). V obeh dejavnostih se je znižalo za približno 200.

Povečanje najizrazitejše v zdravstvu in socialnem varstvu

Novembra je bilo v zdravstvu in socialnem varstvu 19,6 % delovno aktivnih moških in 80,4 % delovno aktivnih žensk. V primerjavi z mesecem prej se je število obojih povečalo za 0,4 %, na letni ravni pa za 2,5 %. V tej dejavnosti je bilo okoli 70.700 (ali 96,6 %) zaposlenih oz. za 0,4 % več kot mesec prej, samozaposlenih pa približno 2.500 (ali 3,4 %) oz. za 1,0 % več kot prejšnji mesec. V okviru te dejavnosti se je na mesečni ravni število najbolj dvignilo v zdravstvu (na približno 48.900), sledila sta socialno varstvo brez nastanitve (na približno 9.000) in z nastanitvijo (na nekaj več kot 15.300). Na letni ravni se je število najbolj povečalo v socialnem varstvu brez nastanitve (za 12,1 %), sledilo je zdravstvo (za 1,9 %), v socialnem varstvu z nastanitvijo pa se je znižalo (za 0,8 %).

Delovno aktivnih v zdravstvu približno za četrtino več kot pred desetletjem

V dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo je bilo v novembru 2022, glede na isto obdobje pred desetimi leti, za 31,3 % (ali za približno 17.500) več delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih moških se je v tem obdobju povečalo za približno 3.900, število žensk pa za približno 13.600. Znotraj te dejavnosti se je v obdobju desetih let število delovno aktivnih v zdravstvu povečalo za 26,6 %, v socialnem varstvu z nastanitvijo za 23,7 % in socialnem varstvu brez nastanitve za 89,4 %.

 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
XI 2022 XI 2022 
X 2022
XI 2022
XI 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo931.1750,11,9
Zaposlene osebe831.9460,11,9
   pri pravnih osebah783.1490,12,0
   pri fizičnih osebah48.797–0,40,0
Samozaposlene osebe99.2290,32,3
   samostojni podjetniki posamezniki72.8170,44,2
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.2400,1–2,5
   kmetje20.1720,1–2,7
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.