Eksperimentalna statistika: Delo in življenjski pogoji, november 2022

Dela od doma manj kot pred enim letom

Najmanj en dan v tednu je delalo od doma 12 % zaposlenih; to je bilo za 6 odstotnih točk manj kot v prejšnjem novembru. Delo od doma je bilo bolj razširjeno med zaposlenimi s terciarno izobrazbo in v srednji starostni skupini.

  • 17. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Vse dni na lokaciji delovnega mesta več zaposlenih

Novembra je vsak deseti zaposleni delal delno od doma in delno na lokaciji delodajalca, kar je bilo za dve odstotni točki več kot mesec prej. Odstotek zaposlenih je delo opravljal od doma vse dni v tednu. Za primerjavo, pred enim letom je bilo takih zaposlenih za 4 odstotne točke več, 5 %. Na lokaciji delovnega mesta je delalo vse dni v tednu 82 % zaposlenih oz. 8 odstotnih točk več.


Najmanj en dan v tednu delala od doma skoraj četrtina terciarno izobraženih zaposlenih

Najmanj en dan v tednu je delalo od doma 12 % zaposlenih; to je bilo za odstotno točko več kot mesec prej. Pred enim letom pa je bilo zaposlenih, ki so delali na tak način, za 6 odstotnih točk več, 18 %.

Delo od doma je bilo bolj razširjeno med terciarno izobraženimi – najmanj en dan v tednu jih je tako delala nekaj manj kot četrtina (23 %) oz. za 6 odstotnih točk več kot v oktobru. Med nižje izobraženimi je bilo takih 6 % zaposlenih. V primerjavi z letom prej jih je bilo med višje izobraženimi za 6 odstotnih točk manj, med nižje izobraženimi pa za 4 odstotne točke manj.

Od doma so v največji meri delali zaposleni iz srednje starostne skupine (35–54 let), takih je bilo 14 %. Med zaposlenimi, starimi 55 let ali več, pa jih je delo opravljalo od doma najmanj en dan v tednu 5 %.


Manj omejevanja druženja v živo

Novembra je zaradi priporočil v zvezi s covidom-19 druženje v živo omejevala skoraj polovica (49 %) prebivalcev. Pred letom dni jih je tako ravnalo za 21 odstotnih točk več, 70 %.

V najmlajši starostni skupini (16–34 let) so svoje druženje v živo pred enim letom omejevali v približno enaki meri, razliko pa smo zaznali v srednji (35–54 let) in starejši (55 let ali več) starostni skupini. V prvi je novembra druženje omejevalo za 28 odstotnih točk prebivalcev manj, 44 %, v drugi pa za 26 odstotnih točk manj, 50 %.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje »Delo in življenjski pogoji« je nadomestilo raziskovanje »Delo in izobraževanje v času covida-19«, ki smo ga izvajali od decembra 2020 do septembra 2021. Novo raziskovanje ima drugačno metodologijo in opazovano populacijo, zato rezultati niso primerljivi. 

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.