Izvoz in uvoz blaga, december 2022

Vrednost blagovne menjave s tujino v letu 2022 višja

Izvoz blaga je bil lani za 34,2 % višji kot leto prej (znašal je 52,9 milijarde EUR), uvoz pa za 36,6 % (znašal je 56,8 milijarde EUR).

  • 3. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost blagovne menjave s tujino decembra višja

Decembra smo izvozili za 4,0 milijarde EUR in uvozili za 4,4 milijarde EUR blaga. Izvoz je bil vrednostno za 24,4 %, uvoz pa za 4,8 % večji kot pred letom dni.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 90,2-odstotna. Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino ustvarila 0,4 milijarde EUR primanjkljaja.

Trgovanje decembra zraslo z obema skupinama držav

Izvoz v države članice EU je bil vrednostno za 6,6 % višji kot leto prej, uvoz pa za 1,6 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,4 milijarde EUR, vrednost uvoza pa 2,7 milijarde EUR.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU se je zvišala. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,6 milijarde EUR blaga ali za 64,3 % več, uvozila od tam pa za 1,8 milijarde EUR blaga ali za 9,9 % več.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 21,0 % višji kot v prejšnjem decembru, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 1,0 milijarde EUR oz. je bil višji za 28,0 %.

Blagovna menjava s tujino v prejšnjem letu večja

Lani je Slovenija izvozila za 52,9 milijarde EUR in uvozila za 56,8 milijarde EUR blaga. Trgovanje s tujino je bilo precej večje kot leto prej, in sicer je bila vrednost izvoza višja za 34,2 %, uvoza pa za 36,6 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 3,8 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,2-odstotna.

Največ blaga je Slovenija izvozila v Švico (21,0 % celotnega izvoza). Pomembni trgi so bili še Nemčija (14,4 %), Italija (10,6 %), Hrvaška (8,4 %), Avstrija (6,7 %) in Francija (3,3 %). Tudi uvozila je največ blaga iz Švice (14,6 % celotnega uvoza), sledile so Nemčija (12,5 %), Italija (11,5 %), Kitajska (8,9 %), Avstrija (8,4 %) in Hrvaška (5,0 %).

K skupnemu izvozu Slovenije (po Standardni mednarodni trgovinski klasifikaciji – SMTK) so največji delež prispevali proizvodi iz blagovnega sektorja kemikalije in sorodni izdelki (34,0 % izvoza in 31,9 % uvoza), sledili so stroji in transportne naprave (26,7 % izvoza in 22,7 % uvoza), izdelki, razvrščeni po materialu (16,4 % izvoza in 14,5 % uvoza), razni industrijski izdelki (8,2 % izvoza in 7,0 % uvoza) ter mineralna goriva in maziva (8,0 % izvoza in 13,8 % uvoza).
Trgovinska bilanca, izvoz in uvoz blaga, Slovenija
Trgovinska bilanca, izvoz in uvoz blaga, Slovenija
Struktura izvoza po državah, Slovenija, 2022
Struktura izvoza po državah, Slovenija, 2022
Struktura uvoza po državah, Slovenija, 2022
Struktura uvoza po državah, Slovenija, 2022
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
XII 2022I–XII 2022XII 2022
XII 2021
I–XII 2022
I–XII 2021
1.000 EURindeks
Izvoz3.999.63952.921.171124,4134,2
  EU-272.367.39032.440.045106,6123,1
  države nečlanice EU1.632.24920.481.126164,3156,5
Uvoz4.433.61256.756.849104,8136,6
  EU-272.663.69534.146.042101,6125,8
  države nečlanice EU1.769.91722.610.806109,9157,0
Trgovinska bilanca-433.973-3.835.678--
Pokritost uvoza z izvozom v %90,293,2--
- ni pojava ali izračun ni smiseln
Izvoz in uvoz blaga po blagovnih sektorjih SMTK, Slovenija, 2022
IzvozUvoz
1.000 EUR
Živila in žive živali1.683.3412.632.357
Pijače in tobak190.207371.239
Surove snovi, razen goriv1.437.8832.081.014
Mineralna goriva in maziva4.227.3107.859.864
Olja, masti in voski živalskega in rastlinskega izvora92.247157.526
Kemikalije in sorodni izdelki, drugje neomenjeni18.010.45618.077.166
Izdelki, razvrščeni po materialu8.679.2248.210.314
Stroji in transportne naprave14.121.06512.877.767
Razni industrijski izdelki 4.350.2733.996.138
Ostali proizvodi in transakcije129.164493.466
METODOLOŠKO OPOZORILO
1Posli oplemenitenja obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek.

Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni junija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.