Transport, november 2022

Potnikov v pristaniščih več kot trikrat toliko

Število potnikov se je povečalo pri vseh vrstah prevoza in prometa, najizraziteje v pristaniškem (več kot trikrat toliko), najmanj pa v železniškem (8 % več).

  • 16. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V mestnem linijskem prevozu za skoraj tretjino več potnikov, v medkrajevnem in mednarodnem prevozu za polovico več

Avtobusi v mestnem javnem linijskem prevozu so prepeljali skoraj 3,8 milijona potnikov oz. za 30 % več kot v prejšnjem novembru, avtobusi v medkrajevnem in mednarodnem javnem linijskem prevozu pa skoraj 2,8 milijona potnikov oz. za polovico več. Skupno je bilo opravljenih 52,1 milijona potniških kilometrov oz. za 47 % več.

Prvič registriranih novih osebnih avtomobilov za desetino manj

Izmed cestnih motornih vozil, ki so bila v Sloveniji registrirana v novembru, jih je bilo prvič registriranih 8.200 oz. za 6 % manj kot leto prej. Med temi je bilo približno 6.200 osebnih avtomobilov, prav tako za 6 % manj. Od tega je bilo okoli 3.600 novih, kar je bilo v isti časovni primerjavi za 10 % manj.

Čez cestne mejne prehode približno štirikrat toliko potniških kot tovornih vozil

Čez cestne mejne prehode je v Slovenijo vstopilo ali izstopilo iz nje 4,2 milijona potniških vozil oz. za četrtino več kot novembra 2021. Tovornih vozil je bilo za desetino manj; mejne prehode jih je prečkalo 1,1 milijona.

V železniškem prevozu več potniških kilometrov

Vlaki so prepeljali 1,3 milijona potnikov oz. za 8 % več. Pri tem so opravili 65,6 milijona potniških kilometrov, kar je bilo v letni primerjavi za 16 % več.

Na letališču skoraj za polovico več potnikov

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je odpotovalo ali na to letališče pripotovalo približno 66.800 potnikov. To je bilo za 48 % več kot v prejšnjem novembru. Pretovorjenega je bilo več kot 1.000 ton blaga oz. za 4 % več.

V pristaniščih skoraj za tretjino več ladij

V slovenska pristanišča je priplulo ali iz njih odplulo 263 ladij oz. za 30 % več. S 6 potniškimi ladjami je bilo prepeljanih več kot trikrat toliko potnikov kot novembra leto prej; našteli so skoraj 2.300 potnikov. V koprskem pristanišču so pretovorili 1,7 milijona ton blaga oz. za 6 % več.

Po železnici v 3. četrtletju prepeljanega nekoliko več blaga

V železniškem blagovnem prevozu je bilo v 3. četrtletju 2022 prepeljanih 5 milijonov ton blaga in opravljenih 1,2 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga se je na letni ravni povečala za 6 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 5 %.

Cestna tovorna vozila prepeljala manj blaga

Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so med julijem in septembrom 2022 prepeljala 25,9 milijona ton blaga in pri tem opravila več kot 5,7 milijarde tonskih kilometrov. Količina prepeljanega blaga se je v primerjavi z istim obdobjem leto prej zmanjšala za 2 %, število opravljenih tonskih kilometrov pa za 7 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Opravljeni tonski kilometri v cestnem prevozu, Slovenija
Izbrani podatki transporta, Slovenija
XI 2022I–XI 2022XI 2022
XI 2021 
I–XI 2022
I–XI 2021
številoindeks
Cestni transport
Potniki v javnem linijskem prevozu (1.000)1)2)3)4)2.781,521.818,3151,9166,7
Potniški km v javnem linijskem prevozu (mio.)1)2)3)4)52,1411,6146,8189,2
Potniki v mestnem javnem linijskem prevozu (1.000)3)3.760,633.870,9130,0159,2
Promet potniških vozil čez cestne mejne prehode (1.000)4.168,260.652,9123,4133,8
Promet tovornih vozil čez cestne mejne prehode (1.000)1.121,414.565,290,9101,1
Prvič registrirana cestna motorna vozila8.193103.76994,090,8
Prvič registrirani osebni avtomobili6.23272.84394,187,4
Prvič registrirani novi osebni avtomobili3.60743.17990,084,8
Železniški prevoz
Potniki (1.000)1.342,513.657,4107,5126,2
Potniški kilometri (mio.)65,6775,4115,6157,3
Pristaniški promet
Potniki2.267103.654332,91.532,2
Blago (1.000 t)1.712,920.545,3106,1111,4
Ladje2633.350130,2122,8
Letališki promet
Potniki (1.000)66,8908,3147,7242,8
Blago (1.000 t)1,111,3103,8111,0
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
Prevoz in promet potnikov po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2022I–IX 2022VII–IX 2022
VII–IX 2021 
številoindeks
Potniki (1.000)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)4.842,716.191,3146,7
Železniški prevoz3.789,811.000,0119,2
Potniški km (mio.)
Cestni javni linijski prevoz1)2)3)4)81,7304,0143,7
Železniški prevoz237,1639,1152,8
1) Brez mestnega javnega linijskega prevoza.
2) Podatki so začasni.
3) Podatki o potnikih in potniških kilometrih v javnem linijskem prevozu ter podatki o potnikih v mestnem javnem linijskem prevozu so od septembra 2016 zaradi uvedbe integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) in enotnih subvencioniranih vozovnic delno ocenjeni (ocene je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo).
4) Del podatkov o potniških kilometrih od septembra 2021 ocenjujemo na Statističnem uradu.
Prevoz in promet blaga po transportnih panogah, Slovenija
VII–IX 2022I–IX 2022VII–IX 2022
VII–IX 2021 
številoindeks
Blago (1.000 t)
Cestni prevoz25.854,478.372,597,7
Železniški prevoz5.041,215.802,0105,5
Tonski km (mio.)
Cestni prevoz5.715,118.325,093,2
Železniški prevoz1.226,73.798,7105,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki o cestnem javnem linijskem prevozu za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo ali dopolnijo z novimi podatki. Končni bodo postali z letno objavo.

Podatki o pristaniškem prometu, ki jih objavlja SURS, se lahko razlikujejo od podatkov, ki jih objavljajo pristanišča v svojih poročilih. Razlike nastanejo zaradi uporabe različne metodologije (različna vira podatkov, upoštevanje tare ipd.).

Del podatkov o potniških kilometrih ocenjuje od septembra 2021 Statistični urad Republike Slovenije.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.