Energetika, december 2022

Neto proizvodnja električne energije manjša kot v prejšnjem decembru

Proizvodnja električne energije se je decembra v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta zmanjšala, medtem ko se je oskrba z energenti povečala. Objavljamo podatke o letni porabi električne energije po vrsti odjemalca in občinah za leto 2022.

  • 25. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije na letni ravni manjša, uvoz večji

Neto proizvodnja električne energije je znašala 1.197 GWh in se je v primerjavi z novembrom povečala za 55 %, v primerjavi s prejšnjim decembrom pa zmanjšala za 4 %. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 27 % večja, v termoelektrarnah za 30 % manjša in v jedrski elektrarni za 1 % večja kot pred enim letom.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila tako za 31 % manjša kot pred enim letom.

Uvozili smo 915 GWh, izvozili pa 838 GWh električne energije. V primerjavi s prejšnjim decembrom sta se uvoz in izvoz povečala, in sicer prvi za 16 %, drugi pa za 22 %.

Poraba električne energije večja kot mesec prej

Gospodinjstva so decembra porabila 375 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 612 GWh – z 290 GWh je prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi s prejšnjim mesecem se je poraba električne energije v gospodinjstvih povečala za 24 %, pri poslovnih subjektih pa za 1 %.

Porast količine oskrbe z energenti na mesečni in letni ravni

Količina oskrbe z energenti se je povečala pri vseh kategorijah, razen pri drugih naftnih proizvodih ter pri črnem premogu in antracitu. Oskrbi pri teh dveh spremljanih kategorijah sta se v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšali za 56 % oziroma za 15 %. Po drugi strani so se povečale količine oskrbe z rjavim premogom in lignitom za 413 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 110 %, utekočinjenim naftnim plinom za 20 %, zemeljskim plinom za 15 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 14 %, dizelskim gorivom za 3 % in motornim bencinom za 3 %.

V primerjavi s prejšnjim decembrom pa so porastle količine oskrbe s petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 26 %, koksom za 20 %, motornim bencinom za 15 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 10 % in dizelskim gorivom za 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Proizvodnja električne energije, Slovenija, december 2022
Proizvodnja električne energije, Slovenija, december 2022
Električna energija, Slovenija
XII
2021
XI
2022
XII
2022
XII 2022
XII 2021
XII 2022
XI 2022
GWhsprememba v %
Proizvodnja na pragu – skupaj1.2527721.197–455
  od tega hidroelektrarne2982913782730
  od tega termoelektrarne418111294–30165
  od tega jedrska elektrarna515359520145
Uvoz7911.04491516–12
Izvoz6886488382229
Razpoložljiva električna energija1.3181.1331.235–69
Poraba gospodinjstva397303375–624
Poraba poslovni subjekti677606612–101
Oskrba z energenti, Slovenija
XII
2021
XI
2022
XII
2022
XII 2022
XII 2021
XII 2022
XI 2022
sprememba v %
Črni premog in antracit (t)3474073470–15
Koks (t)1.4021.6951.67820–1
Rjavi premog in lignit (t)408.29432.303165.761–59413
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)8.9976.4567.722–1420
Motorni bencin, neosvinčen (t)28.15331.25432.263153
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)8559441.0732614
Dizelsko gorivo (t)123.378125.697129.03853
Kurilno olje, ekstra lahko (t)19.50410.19821.41610110
Drugi naftni proizvodi (t)8.01411.3525.021–37–56
Zemeljski plin (1.000 Sm3)111.51578.96290.800–1915
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.