Indeksi cen inputov v kmetijstvu, november 2022

Cene inputov v kmetijstvu tudi v novembru nižje

Inputi v kmetijstvu so se na mesečni ravni znova nekoliko pocenili, medtem ko so se na letni ravni podražili za petino. K znižanju cen so prispevale pocenitve gnojil (za 9,6 %).

  • 13. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene na mesečni ravni ponovno upadle …

Cene so bile že drugič zapored nižje kot mesec prej, tokrat povprečno za 0,6 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili (za 0,9 %), proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu pa nekoliko podražili (za 0,1 %).

Znižale so se le cene gnojil (povprečno za 9,6 %), najizrazitejše podražitve pa smo zaznali v skupini energija in maziva (za 5,9 %).

Cene opreme se niso spremenile, medtem ko so bile cene zgradb višje povprečno za 0,5 %.

… na letni ravni pa zrasle za petino

V primerjavi z novembrom leto prej so bile cene inputov v kmetijstvu višje za 20,3 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se podražili za 23,5 %, za investicije v kmetijstvu pa za 12,7 %.

Najbolj so se zvišale cene gnojil (za 34,7 %), krmil (za 31,9 %), energije in maziv (za 21,9 %) ter vzdrževanja zgradb (za 21,3 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
XI 2022
Ø 2015 
XI 2022
X 2022
XI 2022
XI 2021 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)157,4599,1123,5
Semena in sadike113,80100,0114,8
Energija; maziva149,44105,9121,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal250,0190,4134,7
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve116,23100,0103,6
Krmila170,50100,0131,9
Vzdrževanje opreme119,25100,6111,5
Vzdrževanje zgradb147,30100,4121,3
Drugi proizvodi in storitve130,69100,0110,8
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)136,15100,1112,7
Oprema132,57100,0111,9
Zgradbe146,18100,5114,8
Skupaj (input 1 + input 2)150,8899,4120,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za referenčno leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2022: 28. februarja 2023).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.