Dan varne rabe interneta

7. februar, dan varne uporabe interneta

Pametni telefon je v 1. četrtletju 2022 uporabljalo za zasebne namene 94 % mladih (16–24 let). 85 % jih je uporabljalo pametne naprave, npr. pametna svetila, ure, zvočnik ali slušalke. Več kot tretjina (35 %) mladih uporabnikov je imela težave pri njihovi uporabi.

  • 2. 2. 2023 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
E-pošto poslalo ali prejelo osem od desetih prebivalcev

Dan varne uporabe interneta bo letos potekal 7. februarja. Tokrat bo posebna pozornost namenjena ozaveščanju otrok in najstnikov o neprimernih vsebinah na internetu in o negativnem vplivu nanje.

Internet je v 1. četrtletju 2022 uporabljalo 89 % oseb (v EU-27: 90 %), starih 16–74 let (v nadaljevanju: prebivalci), 86 % vsak dan ali skoraj vsak dan (v EU-27: 84 %). V starostni skupini 16–24 let (v nadaljevanju: mladi) jih je internet uporabljalo 99 % (v EU-27: 98 %), 98 % (v EU-27: 97 %) vsak dan ali skoraj vsak dan.

Največ prebivalcev (80 %) je internet uporabljalo za pošiljanje ali prejemanje e-pošte (92 % med mladimi), 64 % za izmenjavo sporočil prek programov, kot so Viber, WhatsApp, Messenger in Snapchat (86 % med mladimi), 63 % za sodelovanje v spletnih družbenih omrežjih (90 % med mladimi) in 57 % za e-bančništvo (56 % med mladimi). Po spletu je nakupovala polovica prebivalcev, med mladimi pa 63 %.

Uporaba pametega telefona še vedno najmanjša med starejšimi

Pametni telefon je v 1. četrtletju lani uporabljalo za zasebne namene 85 % prebivalcev in 94 % med mladimi. 12 % prebivalcev je uporabljalo t. i. klasični mobilni telefon, tj. telefon, ki omogoča le osnovne funkcije, npr. klicanje ter pošiljanje in prejemanje SMS-sporočil. Teh je bilo največ, 37 %, med osebami, starimi 65–74 let.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihŠtirje od desetih neuporabnikov ne uporabljajo interneta zaradi pomanjkanja veščin 


Internet omogoča hitro iskanje informacij, komunikacijo, upravljanje financ, nakupovanje od doma, poslušanje glasbe, gledanje videoposnetkov itd. V 1. četrtletju je 9 % prebivalcev odgovorilo, da ga še nikoli niso uporabljali (v EU-27: 7 %), največ v starostni skupini 65–74 let (33 %). Neuporabniki imajo za to različne razloge: 76 % jih interneta ne potrebuje, 42 % jih nima veščin za uporabo, 28 % jih internet ne zanima in 24 % jih meni, da so za njegovo uporabo prestari ali premladi. Pri 15 % je aktivnosti prek interneta namesto njih izvedla druga oseba. 8 % neuporabnikov ima pomisleke zaradi zasebnosti ali varnosti na internetu, npr. zaradi nezaupanja pri pošiljanju osebnih podatkov prek interneta, strahu pred računalniškimi virusi, 4 % pa jih ne zaupa informacijam na internetu.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihVloge ali zahtevka ni oddalo zaradi pomislekov glede zaščite ali varnosti okoli 23.200 prebivalcev


Varnost na internetu je ključna, ko je treba navesti osebne podatke. Spletne strani javnih ustanov je v 12 mesecih pred anketiranjem (maj 2021–april 2022) uporabljalo skoraj tri četrtine (73 %) prebivalcev (v EU-27: 67 %), med mladimi pa 82 % (v EU-27: 67 %). Več kot petina (22 %) prebivalcev je prek omenjenih spletnih strani ali mobilnih aplikacij oddala tudi vlogo ali zahtevek za uradni dokument. Med starostnimi skupinami je bil delež teh največji med mladimi (33 %).

Uporabniki interneta v tem obdobju, ki niso oddali nobene uradne vloge ali zahtevka, so med razlogi za to z vidika varnosti navedli: 7 % jih ni oddalo vloge ali zahtevka zaradi pomanjkanja veščin ali znanja (med mladimi 1 %) ter 2 % (ali okoli 23.200) zaradi pomislekov o zaščiti in varnosti osebnih podatkov ali pa zato, ker niso bili pripravljeni opraviti plačila prek interneta zaradi strahu pred zlorabo kreditne kartice (med mladimi 1 %).

Težave z zaščito ali zasebnostjo podatkov imelo sedem od stotih mladih uporabnikov pametnih naprav

Z internetom je povezanih tudi čedalje več naprav – pametnih naprav ali sistemov, ki omogočajo storitve, kot so daljinsko upravljanje, prilagajanje nastavitev in prejemanje povratnih informacij. Take naprave (npr. pametna svetila, ure, zvočnike) je uporabljalo 67 % prebivalcev (v EU-27: 64 %). Največ, 85 %, med mladimi (v EU-27: 81 %). Pri uporabi pametnih naprav ali sistemov se je srečalo s težavami 29 % uporabnikov (v EU-27: 35 %), med mladimi 35 % (v EU-27: 34 %). Pri 3 % uporabnikov se je pojavila težava z zaščito ali zasebnostjo podatkov, npr. zaradi vdora v napravo, razkritja osebnih podatkov. Med mladimi uporabniki jih je te težave imelo 7 % ali okoli 11.000.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihVsaj eno odprtokodno storitev ali program uporabljalo šest od desetih mladih


Odprtokodni programi so večinoma prosto dostopni in med drugim omogočajo fleksibilnost pri urejanju, posodabljanju ali deljenju kode ter s tem prilagajanje varnostnih mehanizmov številnim veščim uporabnikom. Odprtokodne rešitve so alternativa komercialnim programom, kot so Google Chrome ali Maps, Microsoft Word ali OneDrive.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.