Indeksi cen življenjskih potrebščin, december 2022

Inflacija na letni ravni 10,3-odstotna, na mesečni 0,2-odstotna

Leto zaključujemo z 10,3-odstotno inflacijo. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane ter električne energije, plina in drugih goriv. Blago se je v enem letu podražilo za 11,5 %, storitve pa za 7,7 %. Na mesečni ravni so se cene v povprečju zvišale za 0,2 %.

  • 30. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene v enem letu v povprečju višje za 10,3 %

Letna rast drobnoprodajnih cen je bila 10,3-odstotna (v prejšnjem letu 4,9-odstotna), povprečna letna rast cen pa 8,8-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 11,5 %, cene storitev pa za 7,7 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 14,5 %, trajno blago za 8,2 % in poltrajno blago za 3,8 %.

K letni inflaciji so največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 18,6 %). Podražitve električne energije, plina in drugih goriv (za 18 %) so imele 1,4 odstotne točke vpliva, dvig cen stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 12,9 %) je inflacijo zvišal za 1 odstotno točko.

Cene na mesečni ravni v povprečju višje za 0,2 %

Decembra so bile cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju višje za 0,2 %.

Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,3 odstotne točke, zvišale podražitve hrane (za 1,7 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale višje cene v skupinah gospodinjsko pohištvo (za 2,7 %), komunikacije (za 2,7 %), restavracije in hoteli (za 1 %), rekreacijske in kulturne storitve (za 3,5 %) ter zdravstvo (za 0,9 %).

Skupno rast cen so po drugi strani, za 0,5 odstotne točke, znižale pocenitve naftnih derivatov (tekoča goriva so se pocenila za 12,5 %, goriva in maziva za osebne avtomobile pa za 6,2 %) in za 0,1 odstotne točke cenejši počitniški paketi (za 3,4 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,8-odstotna (v prejšnjem decembru 5,1-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna (prejšnji mesec 1,1-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 12 %, cene storitev pa za 8,2 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 15,5 %, trajno blago za 6,6 % in poltrajno blago za 4,4 %.

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU novembra 10,1-odstotna (mesec prej 10,6-odstotna) in v članicah EU 11,1-odstotna (mesec prej 11,5-odstotna). Najnižja je bila v Španiji (6,7-odstotna), najvišja na Madžarskem (23,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,8 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 2022
XII 2021
XII 2022
XI 2022 
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 2022
Ø 2015 
Skupaj110,3100,2108,8120,51
01 Hrana in brezalkoholne pijače118,6101,7112,2134,48
02 Alkoholne pijače in tobak106,099,9105,1118,37
03 Oblačila in obutev102,3100,0102,8107,17
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo113,398,8114,7135,90
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,9101,6110,9121,65
06 Zdravstvo107,2100,9104,2116,49
07 Prevoz109,398,6114,0113,46
08 Komunikacije101,2102,796,6103,16
09 Rekreacija in kultura106,999,2105,4107,46
10 Izobraževanje101,4100,1100,7114,71
11 Restavracije in hoteli110,8101,0108,9129,03
12 Raznovrstno blago in storitve108,9100,3103,6117,65
  Blago111,599,9110,8121,17
  Storitve107,7100,8105,0119,28
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 2022
XII 2021
XII 2022
XI 2022 
I–XII 2022
I–XII 2021
XII 20221)
Ø 2015 
Skupaj10,80,19,3121,64
01 Hrana in brezalkoholne pijače18,81,712,2133,95
02 Alkoholne pijače in tobak5,8-0,15,0118,37
03 Oblačila in obutev2,5-0,13,0106,09
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo16,4-1,516,5139,44
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj11,01,39,5117,44
06 Zdravstvo10,41,06,0120,82
07 Prevoz9,2-2,215,2115,37
08 Komunikacije0,21,8-3,2101,33
09 Rekreacija in kultura6,6-0,24,6110,27
10 Izobraževanje1,50,10,7113,60
11 Restavracije in hoteli12,31,19,7132,04
12 Raznovrstno blago in storitve7,20,63,8117,70
  Blago12,0-0,311,2120,81
  Storitve8,21,05,5121,86
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.