Prihodi in prenočitve turistov, november 2022

Med vrstami turističnih občin najbolje obiskane zdraviliške

Tuji turisti so v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji ustvarili 360.700 prenočitev oz. za približno 75.000 več kot domači turisti. Skupno je bilo prenočitev za desetino manj kot v istem obdobju lani, turisti pa so največkrat prenočili v Ljubljani in Piranu.

  • 23. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V enajstem mesecu letos skupaj 646.500 prenočitev turistov

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo 241.700 prihodov turistov. Domači turisti so ustvarili nekaj več kot 102.800 prihodov in 285.800 prenočitev (oz. 44 % vseh) ali za 43 % manj kot v prejšnjem novembru. Tuji pa so ustvarili skoraj 138.900 prihodov in 360.700 prenočitev (65 % več kot v lanskem novembru).

Največ tujih prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije (46.700 ali 13 % prenočitev vseh tujih turistov). Sledili so turisti iz Italije (12 %), Hrvaške (11 %), Srbije (9 %) in Nemčije (7 %).

Med občinami najbolje obiskana Ljubljana 

Tretjina prenočitev med vrstami turističnih občin je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Moravske Toplice. Sledile so Ljubljana (18 % vseh prenočitev) ter obmorske (16 %) in gorske občine (12 %).

Domači turisti so največkrat prenočili v občinah Piran, Moravske Toplice in Brežice, tuji pa v občinah Ljubljana, Maribor in Piran.
 
Največ turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (387.200 prenočitev ali 60 % vseh, sicer pa 5 % manj kot novembra lani) ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (13 % vseh prenočitev, sicer pa 34 % manj kot v prejšnjem novembru).

V prvih enajstih mesecih letos skoraj 14,9 milijona prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca novembra je Slovenijo obiskalo 5,6 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj manj kot 14,9 milijona, kar je za 42 % več kot v istem obdobju lani.

Domači turisti so ustvarili 5,2 milijona prenočitev oz. 35 % vseh, tuji pa 9,6 milijona oz. 65 % vseh.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prenočitve turistov, Slovenija1)
Prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za november 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2022I–XI 2022XI 2022
XI 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
XI 2022I–XI 2022XI 2022
XI 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj241.6965.568.68994,2150,2646.49014.851.51390,1141,6
Domači102.8171.818.21255,992,8285.7955.209.59957,388,1
Tuji138.8793.750.477191,2214,3360.6959.641.914164,9210,8
  iz Avstrije18.952339.845260,0208,446.725838.543239,8201,3
  iz Italije22.699377.930192,5254,144.718805.781190,3245,3
  iz Hrvaške19.043190.167279,5368,838.395439.527208,4319,6
  iz Srbije11.522109.400211,8278,131.030303.032149,2223,7
  iz Nemčije8.699672.458192,0164,126.0461.772.169183,4167,6
1) Podatki za november 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2022I–XI 2022XI 2022
XI 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
XI 2022I–XI 2022XI 2022
XI 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj241.6965.568.68994,2150,2646.49014.851.51390,1141,6
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine67.309872.79386,8131,0217.6892.938.57488,9126,3
  gorske občine36.2361.793.89783,2150,679.5264.688.58176,5150,6
  obmorske občine35.730930.58575,9125,0105.9413.001.45276,4116,7
  Ljubljana48.009849.232146,5224,5113.1581.830.051143,9232,2
  mestne občine24.267411.111119,4179,469.845908.388112,3171,5
  druge občine30.145711.07185,4142,560.3311.484.46767,8128,3
Nastanitveni obrati
  hoteli154.8822.407.162101,5160,8387.2426.140.55595,1149,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše31.9231.149.47269,1141,384.7143.374.99866,1134,9
  začasne nastanitvene zmogljivosti in marine1.66471.137150,6169,032.405325.529122,6161,7
  kampi  9.775811.28093,7136,929.3342.324.894103,1132,8
  počitniški domovi7.486100.339126,7170,822.619336.572129,3155,8
1) Podatki za november 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o nastanitveni statistiki za november bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. januarja 2023.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.