Aktivno in neaktivno prebivalstvo, podrobni podatki, 3. četrtletje 2022

Novo v podatkovni bazi SiStat: Aktivno in neaktivno prebivalstvo v 3. četrtletju 2022

Podrobnejše podatke o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu v 3. četrtletju 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.

  • 16. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatki, predstavljeni v objavi Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 3. četrtletje 2022 dne 29. 11. 2022, so na podrobnejši ravni zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Izvedeli boste na primer, da je bilo delovno aktivnih mladih (starih 15–29 let) v kohezijski regiji zahodna Slovenija 2.000 več kot v vzhodni Sloveniji. Stopnja delovne aktivnosti med mladimi je bila prav tako višja v zahodni Sloveniji, in sicer za 2,6 odstotne točke.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delovno aktivni so vsi prebivalci, stari 15–89 let, ki so v referenčnem tednu opravili vsaj eno uro dela za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo, vključno s pomagajočimi družinskimi člani. Med delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki so bile v referenčnem tednu odsotne z dela: zaradi dopusta ali praznikov, take organizacije delovnega časa ali izrabe ur, zaradi bolniške odsotnosti, materinskega ali očetovskega dopusta, starševskega dopusta; zaradi izobraževanja ali usposabljanja povezanega z delom. Kot delovno aktivne po novem obravnavamo tudi sezonske delavce zunaj sezone, če so opravljali naloge, povezane s tem delom, ter osebe, ki so z dela odsotne iz drugih razlogov (vključno s čakanjem na delo), če je predvideno, da ta odsotnost ne bo trajala več kot tri mesece (oz. da bo trajala tri mesece ali manj).

Dodatna pojasnila so na voljo v posodobljenih metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.