Turistična potovanja domačega prebivalstva, 3. četrtletje 2022

Med zasebnimi potovanji prvič po epidemiji covida-19 prevladovala tista v tujino

V juliju, avgustu in septembru 2022 se je na vsaj eno zasebno potovanje odpravilo 56 % prebivalcev Slovenije. Med poletnimi dopusti je bilo največ zasebnih potovanj v tujino. Večina domačih turistov je na teh potovanjih bivala v zasebnih sobah in apartmajih, nastanitvi so namenili največ izdatkov.

  • 16. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zasebno potovala več kot polovica prebivalcev Slovenije

V letošnjem 3. četrtletju se je vsaj enega turističnega potovanja (zasebnega in/ali poslovnega) udeležilo skoraj milijon (57 %) prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. To je bilo za 3 odstotne točke manj kot v istem obdobju lani. V večini je šlo za zasebna potovanja, tako je potovalo 989.000 (56 %) prebivalcev Slovenije. Izmed tistih, ki so bili na turističnem potovanju, jih je 10 % potovalo poslovno. 

Največji delež udeležencev turističnih potovanj so predstavljali zaposleni (67 %), sledili so upokojenci (18 %).
 
Prevladovala zasebna potovanja v tujino

Domači turisti so v poletnih mesecih, v času dopustov, opravili okoli 2,3 milijona turističnih potovanj. Večina (64 %) je bila ustvarjena v tujini, kar se je zgodilo prvič po epidemiji covida-19, ko je bilo razmerje obrnjeno. Skoraj vsa potovanja so bila zasebne narave, prav tako se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečalo število potovanj v tujino. Ponovno je bila najbolj priljubljena tuja destinacija Hrvaška, izbralo jo je 70 % domačih turistov na zasebnih potovanjih. 

Prebivalci Slovenije so v poletnih mesecih ustvarili skupno več kot 13 milijonov prenočitev. Od tega jih je bilo okoli 2,6 milijona ustvarjenih v domači državi, nekaj več kot 10,7 milijona pa v tujini. Posamezna zasebna potovanja so v opazovanjem obdobju obsegala povprečno 6 prenočitev. Zasebno potovanje v Sloveniji je trajalo v povprečju 3,2 prenočitve, v tujini pa 7,6 prenočitve. 

Na potovanjih v tujini so domači turisti bivali večinoma v najetih nastanitvenih obratih, v Sloveniji pa v nenajetih.Izdatki najvišji na poslovnih potovanjih

Udeleženec zasebnega potovanja je porabil v povprečju 67 EUR na dan. V Sloveniji so njegovi dnevni izdatki znašali 78 EUR, v tujini pa približno 64 EUR. Največ izdatkov so domači turisti namenili za nastanitev, najvišje pa so imeli na poslovnih potovanjih. Na teh je povprečna dnevna poraba obsegala 130 EUR. Več izdatkov so imeli v tujini, v povprečju 132 EUR. 

Domači izletnik v tujini potrošil 80 EUR na dan

Enodnevni izlet v tujino je opravilo 9 % prebivalcev, oz. za 2 odstotni točki več kot v istem lanskem obdobju. Med ciljnimi državami enodnevnega turističnega obiska sta prevladovali sosednji Hrvaška (46 %) in Italija (33 %). Najvišje izdatke so imeli domači izletniki v Avstriji (v povprečju 133 EUR) in Italiji (79 EUR), največ pa so v tujini porabili za prevoz.


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Struktura izdatkov na enodnevnih izletih v tujini, Slovenija, 3. četrtletje 2022
Struktura izdatkov na enodnevnih izletih v tujini, Slovenija, 3. četrtletje 2022
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.