Eksperimentalna statistika: Delo in življenjski pogoji, oktober 2022

Več omejevanja druženja v živo

Najmanj en dan v tednu je delala od doma približno desetina zaposlenih; to je bilo enako kot oktobra lani. Za 10 odstotnih točk pa se je povečal delež prebivalcev, ki so zaradi priporočil v zvezi s covidom-19 omejevali druženje v živo.

  • 13. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Oblike dela zaposlenih razporejene približno enako kot mesec prej

Večina zaposlenih (80 %) je oktobra vse dni v tednu delala na lokaciji delovnega mesta, 2 % sta delo opravljala od doma, 8 % zaposlenih pa delno od doma in delno na lokaciji delodajalca. Z dela je bila odsotna desetina zaposlenih.


Delo od doma bolj razširjeno med zaposlenimi iz zahodne Slovenije

Najmanj en dan v tednu je delalo od doma 11 % zaposlenih; to je bilo enako kot prejšnji oktober. Delo od doma je bilo bolj razširjeno med zaposlenimi ženskami – med njimi je bilo takih 12 %, med zaposlenimi moškimi pa 10 %. Od doma so v večji meri delali zaposleni, ki prebivajo v zahodni Sloveniji – najmanj en dan v tednu jih je tako delalo 16 %. Pri zaposlenih iz vzhodne Slovenije je bilo takih 6 %.

Od doma so v večji meri delali bolj izobraženi. Med zaposlenimi s terciarno izobrazbo jih je 17 % delalo od doma najmanj en dan v tednu, medtem ko je bilo med nižje izobraženimi takih 7 %.


Druženje v živo omejevalo več prebivalcev

V primerjavi s prejšnjim mesecem se je oktobra za 10 odstotnih točk povečal delež prebivalcev, ki so zaradi priporočil v zvezi s covidom-19 omejevali svoje druženje v živo. Tako je ravnala polovica prebivalcev, kar je bilo enako kot pred enim letom.

Največjo spremembo pri omejevanju druženja v živo smo zaznali v srednji starostni skupini (35–54 let); za tako ravnanje se je odločilo 53 % prebivalcev ali za 19 odstotnih točk več kot mesec prej.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje »Delo in življenjski pogoji« je nadomestilo raziskovanje »Delo in izobraževanje v času covida-19«, ki smo ga izvajali od decembra 2020 do septembra 2021. Novo raziskovanje ima drugačno metodologijo in opazovano populacijo, zato rezultati niso primerljivi.

Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.