Tuji turisti in njihova potrošnja, 2021–2022

Za večino tujih turistov izdatki v Sloveniji v mejah pričakovanega

Tuji turisti, ki so obiskali Slovenijo in bivali v hotelih, so k nam večinoma prišli zasebno. Večina jih je pripotovala z avtomobilom, s partnerjem, nastanitev so si rezervirali sami. Na večino je država pustila zelo dober vtis. Julija in avgusta 2021 so porabili povprečno 180 EUR na osebo na dan.

  • 15. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Večina tujih turistov obiskala Slovenijo iz zasebnih razlogov

V vseh opazovanih obdobjih je večina tujih turistov v hotelih (julija in avgusta 2021 tudi v kampih) obiskala Slovenijo zasebno. Med temi jih je največ kot razlog za prihod v našo državo navedlo počitnice oz. sprostitev. Delež tujih turistov, ki so prišli iz poslovnih razlogov, je bil največji v obdobju september–oktober 2021 (13 %). 

Prihodov tujih turistov z letalom manj

Največ tujih turistov je najdaljši del poti do Slovenije opravilo z avtomobilom – julija in avgusta 2021 64 %, v decembru 2021–januarju 2022 pa kar 76 %. Delež turistov, ki so najdaljši del poti opravili z letalom, je bil v primerjavi z 2019 precej manjši. Z letalom je tako v poletni sezoni 2021 pripotovalo 9 % tujih turistov, v 2019 pa 24 %. Največji delež tujih turistov je najdaljši del poti opravil z letalom v obdobju april–maj 2022 (25 %). 

Glavni vir informacij za obisk v Sloveniji dober glas o državi in osebne izkušnje 

Med tujimi turisti, ki so bili v opazovanih obdobjih 2021 in 2022 v Sloveniji iz zasebnih razlogov, se jih je za obisk največ odločilo na podlagi osebnih izkušenj ter priporočil sorodnikov in prijateljev. Tretji najpomembnejši vir informacij so bile predstavitve in promocija Slovenije v medijih. Aprila in maja 2022 so bile te celo na drugem mestu. Od tujih turistov, ki so se v Sloveniji zadrževali zasebno julija oz. avgusta 2021, se jih je 37 % odločilo za obisk na priporočilo sorodnikov in prijateljev, 35 % na podlagi osebnih izkušenj ter 20 % na podlagi predstavitev in promocije Slovenije v medijih. 

Na podlagi osebnih izkušenj so se za prihod v našo državo v juliju–avgustu 2021 odločali v največji meri turisti iz Italije (59 %) in Avstrije (44 %), iz Nemčije in držav Beneluksa pa predvsem na podlagi priporočil sorodnikov in prijateljev (44 %). 

Tujih turistov, ki so bili prvič v Sloveniji, nekoliko več kot povratnikov

Med tujimi turisti, ki so Slovenijo obiskali iz zasebnih razlogov, je bil delež takih, ki so bili prvič v državi, največji v septembru–oktobru 2021 (61 %). Le v zimski sezoni, ko je bila tudi epidemija covida-19 na vrhuncu, so prevladovali tuji turisti, ki so že kdaj obiskali Slovenijo (65 %). 

Še večji pa je bil delež tujih turistov, ki so bili prvič na obisku v kraju anketiranja – v poletni sezoni kar 85 %. Delež teh turistov je bil najvišji v Ljubljani, medtem ko so imeli največ povratnikov v obmorskih občinah.

Skoraj polovica tujih turistov v poletni sezoni obiskala več krajev

Med obiskom Slovenije je julija in avgusta 2021 skoraj polovica tujih turistov (49 %) prenočila v več krajih po državi. Najredkeje so tuji turisti tako počitnikovali v zimski sezoni – takrat jih je kar 68 % obiskalo le kraj, v katerem so bili anketirani. 

Tuji turisti obisk Slovenije velikokrat združili še z obiskom drugih držav 

Med julijem in avgustom 2021 za več kot polovico tujih turistov (51 %) Slovenija ni bila edini cilj na njihovem potovanju, temveč so obiskali več držav. V poletni sezoni 2021 so največkrat hkrati potovali še na Hrvaško, v preostalih sezonah pa v Italijo. Med decembrom 2021 in januarjem 2022 je bila za 87 % tujih turistov Slovenija edini cilj potovanja, v spomladanski sezoni pa za 72 %.  

Najpomembnejša motiva naravno okolje in osebna varnost med bivanjem

Tuji turisti, ki so Slovenijo obiskali zasebno, so v vseh opazovanih obdobjih kot pomemben ali zelo pomemben motiv za obisk največkrat navedli naravne lepote. Na drugem mestu je bila osebna varnost med bivanjem. V poletnih mesecih so bile med pomembnimi motivi še možnosti za rekreacijo ter možnosti za počitek in sprostitev; jeseni in pozimi, med epidemijo covida-19, pa tudi zdravstvena varnost med bivanjem.  

Večinoma prišli v družbi zakonca oz. partnerja

V vseh opazovanih obdobjih je največ tujih turistov k nam pripotovalo z zakoncem oz. partnerjem. V poletnih in zimskih mesecih so sledili tuji turisti, ki so pripotovali z družino, v spomladanskih in jesenskih mesecih pa tisti, ki so pripotovali sami. 

Največ tujih turistov nastanitev organiziralo samostojno

V obdobjih december 2021–januar 2022 ter april–maj 2022 je največ tujih turistov svojo nastanitev v hotelu v Sloveniji uredilo samih prek spletnega rezervacijskega sistema (52 % oz. 50 %), julija in avgusta lani pa samih z neposredno rezervacijo v nastanitvenem objektu (37 %). 

Povprečni dnevni izdatki tujih turistov najvišji v jesenskem obdobju

Julija in avgusta 2021 je tuji turist, nastanjen v hotelu v Sloveniji, porabil povprečno 180 EUR na dan, septembra in oktobra 2021 214 EUR, decembra 2021 oz. januarja 2022 172 EUR ter aprila in maja letos 176 EUR. 

V strukturi izdatkov je največji delež predstavljala nastanitev. Tuji turisti so za nastanitev v hotelu namenili povprečno med 45 % (september–oktober 2021) in 50 % (april–maj 2022) vseh izdatkov. Za druge izdatke v Sloveniji (za hrano in pijačo, nakupe, prevoz po državi, igre na srečo ter prostočasne in druge dejavnosti) pa so porabili v povprečju največ septembra in oktobra 2021 (118 EUR), najmanj pa aprila in maja 2022 (89 EUR). 

Povprečno so najmanj porabili tuji turisti, nastanjeni v hotelih v gorskih in obmorskih občinah. 

Povprečna dnevna poraba tujega turista, nastanjenega v kampu v Sloveniji, je julija in avgusta lani znašala 66 EUR.

Po mnenju večine tujih turistov je bila višina izdatkov za obisk Slovenije in bivanje v njej pričakovana.

Letna ocena povprečnih dnevnih izdatkov za tuje turiste, nastanjene v hotelih v Sloveniji, je v obdobju od junija 2021 do maja 2022 znašala 187 EUR na osebo na dan. 

Splošni vtis o Sloveniji zelo dober 

Pri oceni stopnje zadovoljstva z bivanjem v Sloveniji so tuji turisti izmed elementov turistične ponudbe najbolje ocenili (ocena zelo dobro) naslednje: naravno okolje (73 % v poletni sezoni), osebno varnost (58 % v poletni sezoni)  in gostoljubnost domačega prebivalstva (57 % v poletni sezoni). Največ negativnih ocen (zelo slabo in slabo) pa so prisodili kakovosti cest in storitev ob cestah (v poletni sezoni 10 %) ter razmerju med ceno in kakovostjo (v poletni sezoni 5 %). 
 
Večina tujih turistov, ki so Slovenijo obiskali v opazovanih obdobjih, je poročala, da je bil njihov splošni vtis o Sloveniji zelo dober (julija in avgustu 2021 jih je tako menilo 62 %, septembra in oktobra lani 77 %, decembra 2021 in januarja letos 62 % ter aprila in maja letos 53 %). V primerjavi z letom 2019 je bil v vseh opazovanih obdobjih delež tujih turistov, ki so imeli zelo dober splošni vtis o Sloveniji, večji. 


Podrobnejši podatki o tujih turistih in njihovi potrošnji, vključno z letnimi ocenami povprečnih dnevnih izdatkov za tuje turiste, nastanjene v hotelih, so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečni dnevni izdatki tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija
Povprečni dnevni izdatki tujih turistov, nastanjenih v hotelih, Slovenija
Tuji turisti po nekaterih značilnostih prihoda in bivanja v Sloveniji, Slovenija1)
VII 2021–
VIII 2021
IX 2021–
X 2021
XII 2021–
I 2022
IV 2022–
V 2022
%
Najdaljši del poti so prepotovali z avtom ali kombijem64,470,876,461,7
Zasebni razlog prihoda88,874,879,481,7
Poslovni razlog prihoda4,112,911,210,9
Za zasebni obisk Slovenije so se odločili 1–3 mesece pred prihodom36,62)46,1M47,0M44,3
Zasebno obiskali Slovenijo po priporočilu sorodnikov in prijateljev37,443,1M27,42)22,12)
Prvič zasebno obiskali Slovenijo57,361,534,9M50,6
Prvič zasebno obiskali kraj anketiranja85,180,166,6M78,7
Na svojem potovanju obiskali samo Slovenijo48,860,586,971,6
Med bivanjem v Sloveniji so se večinoma prehranjevali v restavracijah/lokalih46,349,746,52)60,2
Nastanitev rezervirali prek spletnega rezervacijskega sistema32,82)37,652,550,4
Potovali z zakoncem oz. partnerjem45,740,943,937,4
Splošni vtis o bivanju v Sloveniji boljši od pričakovanega51,954,951,735,92)
1) Podatki se nanašajo na tuje turiste, nastanjene v hotelih, v juliju in avgustu 2021 pa poleg teh še na tuje turiste nastanjene v kampih.
2) Delež v izbranem obdobju ni najvišji.
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2021 smo spremenili metodologijo za izračun povprečnih dnevnih izdatkov tujih turistov v Sloveniji, zato ti podatki za izbrana obdobja v letih 2021 in 2022 niso povsem primerljivi s podatki za predhodna leta.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.