Skupni indeks obsega proizvodnje, september 2022

Obseg proizvodnje manjši kot mesec prej

Obseg proizvodnje se je na mesečni ravni zmanjšal, na letni pa povečal. Na upad na mesečni ravni so vplivale vse opazovane dejavnosti razen trgovine.

  • 30. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni manjši, največji upad v industriji

Obseg proizvodnje je bil za 1,6 % manjši kot v prejšnjem mesecu. Najbolj je upadel v industriji (za 2,5 %), po drugi strani pa se je povečal v trgovini (za 0,7 %).

Na letni ravni pa večji, najbolj zrasel v gradbeništvu

V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil obseg proizvodnje večji za 5,4 %. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 26,2 %).

Na ravni prvih devetih mesecev večji, pri gradbeništvu za četrtino

V primerjavi s prvimi devetimi meseci prejšnjega leta se je obseg proizvodnje povečal za 9,7 %. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 25,7 %) in storitvenih dejavnostih (za 14,4 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
IX 2022
VIII 2022
IX 2022
IX 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
IX 2022
Ø 2015
sprememba v %
Skupaj B–N-1,65,49,738,0
B–D Industrija-2,5-0,23,429,6
F Gradbeništvo-0,526,225,768,8
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,77,18,342,2
H–N Storitvene dejavnosti-1,04,914,438,9
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo so začasni podatki lahko nadomeščeni z novimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.