Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, oktober 2022

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno znova nižji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil oktobra 2022 na mesečni ravni drugič zapored nižji, na letni ravni pa višji. Tudi v trgovini z motornimi vozili in popravilih le-teh je bil na mesečni ravni nižji, na letni pa višji.

  • 29. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni nižji, na letni pa višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v oktobru na mesečni ravni znižal za 0,7 %. Nižji je bil v trgovini z živili (za 2,8 %) in trgovini z neživili (za 1,0 %), medtem ko se je v trgovini z motornimi gorivi zvišal (za 0,5 %).

Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje višji za 8,5 %. K rasti je prispevalo predvsem zvišanje prihodka v trgovini z motornimi gorivi (za 23,3 %). Prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč nižji za 1,3 %. V trgovini z neživili se je zvišal za 3,0 %, v trgovini z živili pa znižal za 6,2 %.

V prvih desetih mesecih 2022 je bil realni prihodek od prodaje za 24,1 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Brez trgovine z motornimi gorivi je bila rast 3,8-odstotna. V trgovini z motornimi gorivi se je prihodek zvišal za 69,7 %, v trgovini z neživili za 8,3 %, v trgovini z živili pa se je znižal za 1,7 %.

Prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh nekoliko nižji

Realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh se je po treh mesecih rasti na mesečni ravni tokrat nekoliko znižal (za 0,4 %). Na letni ravni se je zvišal (za 1,1 %). V prvih desetih mesecih 2022 je bil nižji kot v istem obdobju leto prej (za 5,6 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
X 2022
IX 2022
X 2022
X 2021
I−X 2022
I−X 2021
X 2022
Ø 2015
Trgovina na drobno99,3108,5124,1159,7
  Trgovina na drobno brez motornih goriv98,298,7103,8126,5
     živila, pijače, tobak97,293,898,3100,0
     neživila (brez motornih goriv)99,0103,0108,3153,6
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi100,5123,3169,7249,3
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
X 2022
IX 2022
X 2022
X 2021
I−X 2022
I−X 2021
X 2022
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil99,6101,194,4146,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.