Indeksi cen življenjskih potrebščin, november 2022

Cene ponovno višje: na letni ravni za 10 %, na mesečni za 0,9 %

Letna inflacija v novembru ostaja visoka, tj. 10-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 19 %. Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov; prispevale so 0,4 odstotne točke.

  • 30. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen 10-odstotna

Letna rast cen je bila 10-odstotna (v istem obdobju lani 4,6-odstotna), povprečna letna rast cen pa 8,7-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 12,1 %, cene storitev pa za 5,9 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 15,3 %, trajno blago za 8,4 % in poltrajno blago za 3,6 %.

K letni inflaciji so največ, 3,1 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (za 19 %). Podražitve goriv in energije (za 19,1 %) so letni indeks dvignile za 2,3 odstotne točke. 0,9 odstotne točke vpliva na inflacijo je imela dražja stanovanjska in gospodinjska oprema (za 12 %), 0,7 odstotne točke pa višje cene v restavracijah in hotelih (za 9,8 %).

Mesečna inflacija 0,9-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so bile novembra za 0,9 % višje kot mesec prej.

Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,4 odstotne točke, zvišali dražji naftni derivati: cene tekočih goriv so zrasle za 7,6 %, cene goriv in maziv za osebna vozila pa za 5,7 %. Hrana se je podražila za 0,9 % in k mesečni inflaciji prispevala 0,2 odstotne točke. Po 0,1 odstotne točke vpliva so imele še višje cene opreme za šport (za 13,2 %), trdih goriv (za 6,5 %), storitev v zdravstvu (za 2,5 %) ter oblačil in obutve (za 1,9 %). 0,2 odstotne točke so prispevale vse preostale mesečne podražitve.

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažile (vsaka za 0,1 odstotne točke) pocenitve toplotne energije (za 7 %), nastanitvenih storitev (za 3,7 %) in počitniških paketov (za 1,8 %). 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,8-odstotna (v prejšnjem novembru 4,9-odstotna). Mesečna rast cen je bila 1,1-odstotna (prejšnji mesec 0,8-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 12,7 %, cene storitev pa za 6,8 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 16,5 %, trajno blago za 7 % in poltrajno blago za 4,3 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU oktobra 10,6-odstotna (mesec prej 9,9-odstotna) in v članicah EU 11,5-odstotna (mesec prej 10,9-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (7,1-odstotna), najvišja v Estoniji (22,5-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,3 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XI 2022
XI 2021
XI 2022
X 2022 
XI 2022 
XII 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
XI 2022
Ø 2015 
Skupaj110,0100,9110,0108,7120,27
01 Hrana in brezalkoholne pijače119,0100,9116,6111,7132,18
02 Alkoholne pijače in tobak105,5100,0106,1105,0118,53
03 Oblačila in obutev101,9101,9102,3102,9107,15
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo114,9100,6114,7114,8137,56
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,0100,3111,2110,7119,74
06 Zdravstvo106,3102,5106,3103,9115,49
07 Prevoz110,5101,8110,8114,5115,10
08 Komunikacije98,6100,498,596,2100,41
09 Rekreacija in kultura106,2100,4107,7105,3108,28
10 Izobraževanje101,3100,0101,3100,6114,65
11 Restavracije in hoteli109,899,7109,7108,7127,76
12 Raznovrstno blago in storitve105,8100,4108,5103,1117,27
  Blago112,1101,2111,6110,7121,29
  Storitve105,9100,2106,9104,8118,30
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XI 2022
XI 2021
XI 2022
X 2022 
XI 2022 
XII 2021
I–XI 2022
I–XI 2021
XI 20221)
Ø 2015 
Skupaj10,81,110,69,2121,51
01 Hrana in brezalkoholne pijače19,21,016,811,6131,70
02 Alkoholne pijače in tobak5,40,05,95,0118,43
03 Oblačila in obutev2,32,02,53,1106,15
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo18,41,018,116,5141,52
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,20,19,59,3115,89
06 Zdravstvo9,33,99,35,6119,62
07 Prevoz10,42,311,615,8117,93
08 Komunikacije-1,50,2-1,5-3,599,56
09 Rekreacija in kultura6,01,06,94,4110,52
10 Izobraževanje1,40,01,40,7113,52
11 Restavracije in hoteli11,30,011,19,5130,60
12 Raznovrstno blago in storitve6,00,56,63,5117,03
  Blago12,71,412,311,2121,16
  Storitve6,80,67,25,3120,69
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.