Indeksi uvoznih cen, oktober 2022

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru nižje kot v prejšnjem mesecu

Po dolgem obdobju rasti cen na mesečni ravni so se cene uvoženih proizvodov v oktobru 2022 v povprečju znižale za 0,6 % (nazadnje so bile nižje oktobra 2020). Najbolj so se znižale cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,2 %). Rast cen na letni ravni je bila 17,7-odstotna.

  • 30. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro so se najbolj znižale na mesečni ravni…

Cene uvoženih proizvodov so bile oktobra za 0,6 % nižje kot v septembru, pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, znižale za 0,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,9 %.

Cene energentov so bile nižje za 7,2 %, cene surovin za 0,6 %, medtem ko so bile cene proizvodov za investicije za 0,4 % ter cene proizvodov za široko porabo za 0,6 % višje.

Najbolj so se znižale cene uvoženih proizvodov v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,2 %).

… in prav tako tudi na letni ravni

Od oktobra 2021 do oktobra 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 17,7 %. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 16,3 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 19,4 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi s področja rud in kamnin (za 146,2 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin (za 180,3 %) ter premog in lignit (za 203,6 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
X 2022 
IX 2022
 X 2022 
XII 2021
X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022
  Ø 2015  
Skupaj99,4113,3117,7126,2143,38
Evrsko območje99,7112,2116,3125,6145,46
Zunaj evrsko območje99,1114,7119,4127,0140,78
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,4116,0119,7127,7149,01
Energenti92,8138,0161,5248,8384,71
Proizvodi za investicije100,4109,7110,4110,6120,90
Proizvodi za široko porabo100,6107,9108,6106,4109,47
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine89,1202,0246,2340,8624,97
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti100,3112,8114,3117,6130,91
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro53,873,798,8287,3451,48
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.