Izdatki sektorja država po namenih, 2021

Največ izdatkov za socialno zaščito in zdravstvo

Izdatki sektorja država so v letu 2021 znašali 49,3 % BDP, več kot polovica je bila namenjena socialni zaščiti (17,9 % BDP) in zdravstvu (8,1 % BDP).

  • 25. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izdatki za socialno zaščito največji: 17,9 % BDP

Izdatki so se v primerjavi s prejšnjim letom nominalno zvišali za 6,5 %, na 9.335 milijonov EUR. Na rast so tudi v drugem koronskem letu vplivala izplačila socialnih prejemkov, povezanih z interventnimi ukrepi.
Več kot pol izdatkov za socialno zaščito je bilo namenjenih za področje starost (predvsem za starostne pokojnine); zrasli so za 4,8 %, na 5.424 milijonov EUR. Izdatki za bolezen in invalidnost so se zvišali za 18,1 %, na 1.360 milijonov EUR, za področje družina in otroci pa za 13,6 %, na 1.059 milijonov EUR. Zaradi nižje brezposelnosti v 2021 so se za 18,8 % zmanjšali izdatki za ta namen, na 234 milijonov EUR. 

Za zdravstvo 8,1 % BDP

Za to področje smo namenili 4.250 milijonov EUR. Izdatki so bili na letni ravni nominalno višji za 13,5 % ali za 505 milijonov EUR. Najbolj so se povečali izdatki za bolnišnične storitve, za 150 milijonov EUR.

Izdatki za ekonomske dejavnosti: z 8,1 % na 6,8 % BDP

Ti izdatki so bili za 221 milijonov EUR nižji kot leto prej. Na njihovo višino so še vedno vplivali ukrepi, sprejeti kot odziv na epidemijo: izplačila subvencij za splošne ekonomske zadeve in podporo trgu dela so se v primerjavi z letom prej zmanjšala za polovico (s 1.438 milijonov na 735 milijonov EUR), povečala pa so se izplačila turističnih bonov (s 128 milijonov na 227 milijonov EUR).

Za preostale namene skupno 16,4 % BDP

Za izobraževanje smo namenili 5,7 % BDP oz. nominalno za 10,6 % več (2.960 milijonov EUR). 
Izdatki za javno upravo so znašali 5,2 % BDP. Največ so obsegali izdatki za servisiranje javnega dolga (obresti); v primerjavi z letom 2020 so se znižali za 14,0 % na 674 milijonov EUR. 
Za javni red in varnost smo namenili 1,8 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 1,4 % BDP, za obrambo 1,2 % BDP, za varstvo okolja 0,7 % BDP ter za stanovanjske dejavnosti in prostorski razvoj 0,5 % BDP.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija
2018201920202021
mio. EUR
SKUPAJ19.94220.95624.05625.735
Javna uprava2.4642.5242.5052.708
Obramba444469494619
Javni red in varnost702775821914
Ekonomske dejavnosti2.1602.2123.7953.574
Varstvo okolja248275299345
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja206201273283
Zdravstvo 2.9953.2233.7454.250
Rekreacija, kultura in religija648673682748
Izobraževanje2.4672.6342.6762.960
Socialna zaščita7.6107.9688.7659.335
Izdatki sektorja država za socialno zaščito, Slovenija
2018201920202021
mio. EUR
SKUPAJ7.6107.9688.7659.335
Bolezen in invalidnost9789851.1521.360
Starost4.5544.7655.1745.424
Preživeli družinski člani582593639670
Družine in otroci8268969321.059
Brezposelnost203207288234
Stanovanja1112139
Druge oblike socialne izključenosti381434490501
RR na področju socialne zaščite0001
Druge dejavnosti s področja socialne zaščite76757676
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.