Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, september 2022

Prihodek od prodaje storitev nižji kot mesec prej

Prihodek od prodaje storitev je bil septembra za 1,7 % nižji kot mesec prej in za 14,2 % višji kot pred letom dni.

  • 25. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni zvišanje samo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih

Prihodek od prodaje storitev je bil za 1,7 % nižji kot avgusta. Najbolj je upadel v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 3,1 %. Nižji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 2,9 %), gostinstvu (za 1,8 %), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,7 %) ter dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,9 %). Zvišal se je le v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,9 %).

Na letni ravni rast v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti

V primerjavi s prejšnjim septembrom je bil prihodek od prodaje storitev višji za 14,2 %. K rasti so prispevale vse opazovane skupine teh dejavnosti. Najizraziteje se je povečal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 23,3 %), sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (za 18,2 %), gostinstvo (za 13,3 %), poslovanje z nepremičninami (za 12,5 %), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 9,7 %) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 8,7 %).

V prvih devetih mesecih leta 2022 je bil prihodek od prodaje storitev za 20,5 % višji kot v istem obdobju lani. Povečal se je v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
IX 2022
VIII 2022
IX 2022
IX 2021
I-IX 2022
I-IX 2021
IX 2022
Ø 2015
Skupaj1)98,3114,2120,5161,2
H Promet in skladiščenje99,1118,2119,0172,7
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,5117,9118,6171,3
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet96,986,8122,0z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti96,5120,8122,2207,7
53 Poštna in kurirska dejavnost100,7105,3102,5153,8
I Gostinstvo98,2113,3168,9162,8
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve95,0109,3184,4146,7
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač98,4117,1159,7177,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti98,3109,7110,6144,4
58 Založništvo99,395,390,9114,8
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi102,1156,7145,2175,5
60 Radijska in televizijska dejavnost100,8106,3105,7129,9
61 Telekomunikacijske dejavnosti102,2100,2102,2111,6
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti93,4116,7118,8198,3
63 Druge informacijske dejavnosti101,8122,4121,1209
L Poslovanje z nepremičninami96,9112,5119,7168,2
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)97,1108,7115,0169,9
69 Pravne in računovodske dejavnosti101,8115,9112,9138,5
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje104,399,6106,1213
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje98,1116,7117,2155,5
73 Oglaševanje in raziskovanje trga95,499,9119,0215,2
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti102,7117,3124,1182,4
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti100,9123,3123,0141,3
77 Dajanje v najem in zakup108,7151,6118,9252,5
78 Zaposlovalne dejavnosti102,0111,1108,0122,2
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti105,6184,9216,282,3
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti94,5104,3105,9132,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice99,5105,1115,9150,4
81.2 Čiščenje98,8107,2116,0144,7
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti92,6113,0129,3246,3
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

 

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.