Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, 2022

Spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov uporabljalo skoraj tri četrtine prebivalcev

Med majem 2021 in aprilom 2022 je 73 % prebivalcev uporabljalo spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov za zasebne namene. Skoraj polovica (46 %) jih je po tej poti dostopala do osebnih podatkov, ki jih o njih hranijo javne ustanove. 65 % uporabnikov teh storitev ni imelo težav. 

  • 5. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Spletne strani javnih ustanov uporabljalo devet od desetih 25–34-letnikov

Digitalizacija javnih storitev je med osrednjimi cilji Evropske komisije v Digitalnem kompasu za digitalno desetletje EU. Do leta 2030 naj bi bile vse ključne storitve javnih ustanov dostopne prek spleta.

Internet je v 12 mesecih pred anketiranjem (maj 2021–april 2022) uporabljalo 90 % oseb, starih 16–74 let (v nadaljevanju: prebivalci). Nekaj manj kot tri četrtine (73 %) prebivalcev je v tem obdobju uporabljalo spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov za zasebne namene. Delež teh je bil največji v starostni skupini 25–34 let (89 %), najmanjši pa med 65–74-letniki (41 %).Do svojih osebnih podatkov pri javnih ustanovah dostopala skoraj polovica

Številne javne ustanove omogočajo izvedbo različnih zasebnih aktivnosti po spletu, ne da bi jih bilo treba fizično obiskati. Primeri takih spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov so zVEM, eUprava, eDavki, Gov.si, e-Sodstvo, eZPIZ, COBISS itd., prek katerih uporabniki lahko oddajo obrazce, pridobijo potrdila ali vpogledajo v svoje osebne podatke. 

46 % prebivalcev je prek spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov dostopalo do svojih osebnih podatkov, ki jih hranijo javne ustanove, npr. o delovni dobi (eZPIZ – obdobje zavarovanja), do zdravstvenih podatkov (zVEM – e-napotnice, e-izvidi), podatkov na portalu eUprava (osebni dokumenti, vloge), podatkov o izobraževanju (študentski informacijski sistem). 43 % jih je pridobilo informacije, npr. o kontaktih, delovnem času, storitvah, ki jih ponujajo javne ustanove, in 22 % jih je dostopalo do javno dostopnih podatkov v podatkovnih bazah ali registrih javnih ustanov, npr. do informacij o razpoložljivosti knjig v knjižnici, prostorskih podatkov, portala Odprti podatki Slovenije.

Uradni obrazec prenesla ali natisnila skoraj polovica prebivalcev

48 % prebivalcev je preneslo ali natisnilo uradni obrazec ali potrdilo s spletne strani ali iz mobilne aplikacije javnih ustanov, npr. vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, evropsko digitalno covidno potrdilo (DCP) ali potrdilo o testiranju, o vpisu na fakulteto. 

39 % se jih je naročilo na obisk ali pa izvedlo rezervacijo, npr. knjige v javni knjižnici prek COBISS, termina za obisk pri zdravniku prek eNaročanja. 

42 % jih je na svoj uporabniški račun na spletni strani ali v mobilni aplikaciji javnih ustanov prejelo uradni dokument, npr. e-napotnico, digitalno covidno potrdilo (DCP), obvestilo o statusu vloge, ki so jo oddali prek eUprave.

Vlogo ali zahtevek oddala prek spleta tretjina mladih

Več kot petina (22 %) prebivalcev je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem oddala vlogo ali zahtevek prek spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov. Med starostnimi skupinami je bil delež teh največji med 16–24-letniki (33 %).

14 % prebivalcev je oddalo vlogo za uveljavljanje olajšav ali pravic, npr. za socialno pomoč, državno štipendijo, otroški dodatek, subvencijo vrtca, potrdilo o vpisu na fakulteto. 11 % jih je oddalo vlogo za uradne dokumente ali potrdila, npr. potrdilo o državljanstvu, nekaznovanosti, prijavo stalnega oz. začasnega prebivališča, 1 % pa vlogo za druge zahtevke ali pritožbe, npr. prijavo kraje ali nasilja policiji, kršitve inšpektoratu.

Prek spleta napoved za odmero dohodnine ali ugovor zoper izračun oddala šestina uporabnikov interneta

Potreba po interakciji prebivalcev z javnimi ustanovami je različna, večina pa jih mora letno oddati napoved za odmero dohodnine. V Sloveniji večina zavezancev za dohodnino prejme informativni izračun od finančne uprave (FURS), preostali zavezanci pa morajo vložiti napoved za odmero dohodnine. Polovica (49 %) uporabnikov interneta v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem je prejela in sprejela FURS-ov informativni izračun. 16 % jih je prek portala eDavki oddalo napoved za odmero ali ugovor zoper prejeti informativni izračun, medtem ko jih je 7 % napoved ali ugovor oddalo finančni upravi v papirnati obliki. Pri 8 % je napoved za odmero dohodnine namesto njih oddal nekdo drug. 19 % jih napovedi ni oddalo zaradi drugih razlogov, npr. ker niso bili zavezanci za plačilo dohodnine.

Pri uporabi imela težave več kot tretjina uporabnikov

Več kot tretjina (35 %) uporabnikov spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov je naletela na težave pri njihovi uporabi. Največ so jih imeli 16–24-letniki (40 %), najmanj pa v starostnih skupinah 35–44 let, 55–64 let in 65–74 let (po 33 % v vsaki).

14 % uporabnikov se je srečalo s tehničnimi težavami, npr. predolgim nalaganjem spletne strani, neodzivnostjo, 13 % s težavami pri uporabi identifikacijskih postopkov, npr. digitalnega potrdila, smsPASS, 12 % pa pri uporabi spletne strani ali aplikacije, npr. zaradi slabega oblikovanja, nejasnih navodil. 4 % jih ni moglo dostopati do storitev prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika in 3 % jih ni moglo izvesti plačila, ker niso imeli zahtevanih plačilnih metod. 5 % jih je imelo druge težave.

65 % uporabnikov spletnih strani ali mobilnih aplikacij pri njihovi uporabi ni imelo težav.

Tabele z najnovejšimi podatki o uporabi spletnih strani ali mobilnih aplikacij javnih ustanov, o ravnanju z napravami IKT in uporabi mobilnega telefona, prvič tudi po statističnih regijah, so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.