Eksperimentalna statistika: Obseg sodelovalnega gospodarstva na področju kratkoročnega oddajanja turističnih nastanitev, 2020 in 2021

Rezervacij nastanitev prek spletnih platform med epidemijo covida-19 precej manj

V počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje v Sloveniji je bilo v 2021 na podlagi rezervacije, opravljene prek ene izmed štirih največjih mednarodnih spletnih platform, ustvarjenih 1,2 milijona prenočitev turistov. To je bilo za polovico manj kot v 2019.

  • 28. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 12. 12. 2022 ob 10:22
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Epidemija močno zaznamovala tudi sodelovalno gospodarstvo v turizmu
 
Epidemija covida-19 je turistično dejavnost zelo prizadela. Ljudje smo zaradi varovanja svojega zdravja raje ostajali doma ali potovali v bližnje kraje, številne omejitve pa so onemogočale prosto turistično potovanje in ponudbo v nastanitveni dejavnosti. Leta 2020 je bilo v Sloveniji tako ustvarjenih za 42 % turističnih prenočitev manj, v 2021 pa za 29 % manj kot leta 2019.

Vpliv epidemije covida-19 je bil v tem obdobju zelo izrazit tudi na področju sodelovalnega gospodarstva v turizmu. Nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje v Sloveniji (po SKD 2008 uvrščeni v skupino 55.2, tj. dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje) so v 2020 in 2021 prek štirih največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform (Airbnb, Booking, Expedia Group in Tripadvisor) prejeli precej manj rezervacij turistov kot v 2019.
 
V nadaljevanju ta objava dopolnjuje tisto o ustvarjenih rezervacijah in prenočitvah prek spletnih rezervacijskih platform v 2019

Število rezervacij prek spletnih rezervacijskih platform med epidemijo znatno upadlo

V 2020 je bilo prek spletnih rezervacijskih platform v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje opravljenih 96.000 turističnih rezervacij, kar je približno tretjina vrednosti iz 2019. Na podlagi teh rezervacij je bilo ustvarjenih 877.000 prenočitev oz. dve tretjini manj kot v 2019.

V 2021, ko so se ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 tudi na področju turizma začeli rahljati, je bilo teh rezervacij 140.000, ustvarjenih prenočitev pa 1,2 milijona oz. polovico manj kot v 2019. 

Večino rezervacij in s tem tudi prenočitev v tovrstnih obratih so prek spletnih rezervacijskih platform ustvarili tuji turisti – 80 % prenočitev v 2020 in 87 % v 2021.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihPo uradno objavljenih podatkih o nastanitveni statistiki, v kateri so že upoštevani podatki o prenočitvah, ustvarjenih na podlagi omenjenih rezervacij, so turisti leta 2020 v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje ustvarili 3,6 milijona prenočitev, v 2021 pa 4,2 milijona. Približno četrtina jih je bilo torej urejena z rezervacijami prek omenjenih štirih največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


 
Največ rezervacij bilo tudi med epidemijo v poletnih mesecih

S pojavom epidemije covida-19 marca 2020 se je število rezervacij nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje prek spletnih rezervacijskih platform začelo znatno zmanjševati.
 
Število prenočitev, ustvarjenih na podlagi teh rezervacij, je aprila in maja 2020 upadlo pod 10.000 in se ponovno ustalilo šele v poletnih mesecih, ko je bilo teh prenočitev tudi največ. Avgusta 2020 je bilo tako ustvarjenih 256.000 prenočitev ali 60 % manj kot v istem obdobju leto prej.

Zaradi posledic drugega vala epidemije (jeseni 2020) je bilo prenočitev, ustvarjenih prek omenjenih rezervacij, novembra znova manj kot 10.000 in je šele s sproščanjem ukrepov za zajezitev epidemije ponovno zraslo v maju 2021, ko je bilo teh prenočitev 26.000. Avgusta 2021 je bilo prek teh rezervacij ustvarjenih 408.000 prenočitev, kar je bilo 60 % več kot v istem mesecu leta 2020, a 35 % manj kot avgusta 2019.

Skoraj 60 % vseh tovrstnih prenočitev v 2021 je bilo ustvarjenih v le dveh mesecih – julija in avgusta.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihNajveč tovrstnih prenočitev ustvarili nemški turisti

Turisti iz Nemčije so v 2021 na podlagi rezervacij prek spletnih rezervacijskih platform v obravnavanih nastanitvenih obratih ustvarili 257.000 prenočitev ali četrtino vseh prenočitev tujih turistov v teh obratih. Sledili so turisti iz Češke in Madžarske.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihNajpogosteje izbirali med štirimi statističnimi regijami

Podobno kot v 2019 je bilo skoraj 90 % vseh prenočitev turistov, ki so svojo nastanitev rezervirali prek omenjenih spletnih rezervacijskih platform, tudi v 2020 in 2021 ustvarjenih v štirih statističnih regijah. Lani je bilo teh prenočitev skupno milijon: 32 % v gorenjski, 25 % v obalno-kraški, 20 % v osrednjeslovenski in 12 % v goriški regiji.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihV osrednjeslovenski statistični regiji največ teh rezervacij v Ljubljani

V prestolnici Slovenije je bilo leta 2020 v nastanitvah, rezerviranih prek spletnih platform v obratih za kratkotrajno bivanje, ustvarjenih 164.000 prenočitev turistov ali 78 % manj kot v 2019. To je predstavljalo 91 % tovrstnih prenočitev v osrednjeslovenski statistični regiji.

V 2021 je bilo s tem v Ljubljani ustvarjenih 213.000 prenočitev turistov ali 71 % manj kot v 2019. To je predstavljalo 89 % tovrstnih prenočitev v tej statistični regiji.

Najzanimivejši bili nastanitveni obrati, ki se oddajajo v celoti in imajo manj kot 10 ležišč

Podobno kot v 2019 je bilo tudi v 2020 in 2021 več kot 90 % vseh tovrstnih prenočitev turistov ustvarjenih v obratih, ki se oddajajo v celoti, npr. v počitniških hišah ali stanovanjih, in v takih z manj kot 10 ležišči.

Tabele z letnimi in mesečnimi podatki so na voljo v podatkovni bazi Eurostata, v poglavju Accommodation offered via collaborative economy platforms – experimental data (tour_ce)
Rezervacije, prejete prek spletnih platform, oddane nedeljive enote in ustvarjene prenočitve turistov v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje
SlovenijaLjubljana
  2020  2021  2020  2021
Število rezervacijskupaj95.742140.10124.31432.081
domači21.47721.1462.5952.345
tuji74.265118.95521.71929.736
Število oddanih nedeljivih enotskupaj315.450438.83773.21194.035
domači62.44057.4857.2725.751
tuji253.010381.35265.93988.284
Število prenočitev turistovskupaj877.1111.204.371163.703213.493
domači176.592157.18113.69711.015
tuji700.5191.047.190150.006202.478
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
Prenočitve turistov v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, rezervirane prek spletnih platform, po mesecih, Slovenija
Število prenočitev turistov
20202021
skupajdomačitujiskupajdomačituji
Slovenija877.111176.592700.5191.204.371157.1811.047.190
januar84.97611.38873.5884.6481.2903.358
februar89.82221.05468.7686.1672.3043.863
marec26.9424.71322.2296.8281.7235.105
april3.1896152.5748.5564.1864.370
maj7.9053.8974.00826.1248.21317.911
junij65.52419.75845.76688.30624.13264.174
julij214.34942.074172.275300.26834.579265.689
avgust255.53540.974214.561408.35733.223375.134
september97.94523.66574.280186.62115.319171.302
oktober21.6015.83815.76381.21811.53769.681
november4.7931.2033.59031.1825.43825.744
december4.5301.4133.11756.09615.23740.859
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
Prenočitve turistov v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, rezervirane prek spletnih platform, po ključnih državah, iz katerih so prišli turisti, Slovenija
Število prenočitev turistov
20202021
Skupaj877.1111.204.371
Domači176.592157.181
Tuji700.5191.047.190
  iz Avstrije62.47373.887
  iz Belgije15.46652.167
  iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije,
Srbije in drugih evropskih držav
18.41619.150
  iz Češke37.592104.711
  iz Francije30.00772.372
  iz Hrvaške25.38613.211
  iz Italije48.82650.364
  iz Madžarske56.211102.248
  iz Nemčije231.361256.577
  iz Nizozemske35.99364.486
  iz Poljske13.51756.981
  iz Rusije9.6438.358
  iz Slovaške17.77826.123
  iz Španije8.51219.303
  iz Švice10.13614.734
  iz Združenega kraljestva23.47922.393
  iz Združenih držav Amerike (ZDA)15.12627.415
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
Prenočitve turistov v nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje, rezervirane prek spletnih platform, po statističnih regijah, Slovenija
Število prenočitev turistov
20202021
skupajdomačitujiskupajdomačituji
Slovenija877.111176.592700.5191.204.371157.1811.047.190
pomurska16.70911.6535.05617.36311.4555.908
podravska33.4526.43727.01545.7367.30638.430
koroška6.4033.6142.7894.9811.4263.555
savinjska30.64011.79918.84134.66011.19123.469
zasavska7101765341.7892061.583
posavska13.6517.4166.23514.0446.8097.235
jugovzhodna Slovenija5.9032.7133.1908.3842.6425.742
osrednjeslovenska180.45015.766164.684240.06612.998227.068
gorenjska267.59241.063226.529385.87830.389355.489
primorsko-notranjska6.2245755.64910.91652210.394
goriška95.20515.25979.946143.30912.509130.800
obalno-kraška220.17260.121160.051297.24559.728237.517
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
Prenočitve turistov, rezervirane prek spletnih platform, po tipu in velikosti nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, Slovenija
Število prenočitev turistov
20202021
Po tipu nastanitve – skupaj877.1111.204.371
  v obratu, najetem v celoti848.0821.157.180
  v delu najetega obrata29.02947.191
Po velikosti nastanitve – skupaj877.1111.204.371
  v obratih z manj kot 10 ležišči835.6691.147.490
  v obratih z najmanj 10 ležišči41.44256.881
Vir: Eurostatovi podatki z licenco CC BY 4.0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker gre za objavo, za katero je Eurostat za potrebe analize obsega sodelovalnega gospodarstva na področju kratkoročnega oddajanja turističnih nastanitev v počitniških domovih in podobnih nastanitvenih obratih za kratkotrajno bivanje prvič pridobil podatke v zasebni lasti neposredno od mednarodnih spletnih rezervacijskih platform. Metodologija obdelave podatkov zato še ne dosega vseh standardov rednih objav in se še razvija.

Zaradi varovanja zaupnosti so objavljeni le agregirani podatki štirih naštetih platform.

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.