Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, oktober 2022

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih enake

Oktobra so cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih ostale na enaki ravni kot mesec prej. Na letni ravni so se zvišale za več kot petino.

  • 21. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene na mesečni ravni nespremenjene …

Cene industrijskih proizvodov so bile v povprečju enake kot mesec prej. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se podražili za 0,3 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa so se znižale za 0,3 %; na trgih držav v evrskem območju so upadle za 0,5 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa se niso spremenile. 

Podražili so se proizvodi za široko porabo (za 0,5 %) in proizvodi za investicije (za 0,1 %), pocenili pa energenti (za 1,1 %) in surovine (za 0,2 %). 

Najizraziteje so se dvignile cene v proizvodnji oblačil (za 2,9 %), sledile so podražitve v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 2,4 %) ter proizvodnji pohištva (za 1,2 %). Najbolj so se znižale cene v proizvodnji kovin (za 2,4 %), sledile so pocenitve v oskrbi z električno energijo (za 1,4 %) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 0,7 %).

… na letni pa višje za več kot petino

V primerjavi s prejšnjim oktobrom so cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih zrasle za 20,6 %. Proizvodi za prodajo na domačem trgu so se podražili za 25,1 %, za prodajo na tujih trgih pa za 16,0 %. Pri slednjih so bile cene na trgih držav evrskega območja višje za 16,7 %, na trgih držav zunaj evrskega območja pa za 14,6 %. 

Energenti so se podražili za 96,4 %, surovine za 20,9 %, proizvodi za široko porabo za 13,5 % in proizvodi za investicije za 10,0 %.

Najbolj so se cene zvišale v oskrbi z električno energijo (za 127,8 %). Sledile so podražitve v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 40,7 %), proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 37,8 %) ter tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 27,7 %). Cene so bile nižje le v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2022 
IX 2022
 X 2022 
XII 2021
X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih – skupaj100,0118,8120,6119,6135,94
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine99,8119,0120,9123,7141,54
Energenti98,9190,9196,4168,6235,04
Proizvodi za investicije100,1109,5110,0111,2121,18
Proizvodi za široko porabo100,5111,5113,5110,0120,45
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo99,7115,5116,8113,5128,95
C Predelovalne dejavnosti100,1115,2116,8117,1131,36
D Oskrba z električno energijo98,6218,1227,8191,9265,25
E Oskrba z vodo100,0107,1107,1105,2125,06
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2022 
IX 2022
 X 2022 
XII 2021
X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,3123,6125,1122,8143,67
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu99,7114,0116,0116,4128,36
  evrsko območje99,5114,5116,7118,2129,45
  zunajevrsko območje100,0113,1114,6113,1126,09
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.