Zakol živine v klavnicah, september 2022

Pridobljenega toliko mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so v septembru 2022 zaklali približno 3.497.000 kljunov perutnine, 17.000 prašičev in 11.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.300 ton perutninskega, 1.500 ton prašičjega in 3.200 ton govejega mesa.

  • 29. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Zakol goved in konj na mesečni ravni večji

V primerjavi z avgustom se je povečal zakol goved in konj, in sicer prvih za približno 22 % (tj. približno 2.000 več) ter drugih za okoli 9 % (oz. za točno 4 živali več). Po drugi strani pa se je število zaklanih ovc zmanjšalo za približno 20 % (tj. okoli 200 živali manj), prašičev za približno 11 % (tj. okoli 2.000 manj) in perutnine za približno 5 % (tj. okoli 193.000 manj).

Masa trupov zaklanih goved je bila večja za okoli 19 % (oz. približno 506 ton pridobljenega govejega mesa več) in konj za približno 17 % (okoli 1 tona konjskega mesa več), po drugi strani pa je bila masa trupov zaklanih ovc manjša za okoli 16 % (približno 2 toni ovčjega mesa manj), prašičev za okoli 10 % (oz. približno 169 ton prašičjega mesa manj) in perutnine za okoli 5 % (oz. približno 320 ton perutninskega mesa manj).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Na letni ravni zakol manjši, razen pri govedi

V primerjavi s prejšnjim avgustom se je v slovenskih klavnicah povečal zakol goved (za okoli 4 %), zmanjšalo pa se je število zaklanih konj (za točno 40 %), ovc (za točno 28 %), prašičev (za približno 14 % manj) in perutnine (za okoli 1 % manj).

Mase trupov zaklanih živali so se zmanjšale pri vseh vrstah: konj za približno 47 %, ovc za okoli 26 %, prašičev za približno 11 %, perutnine za okoli 3 % in goved za približno 2 %.


Zaklanih je bilo tudi 7 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 2 toni. Živali so bile uvožene iz Hrvaške in Italije. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2022
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji4810208,42
Govedo11.3323.239285,83
Prašiči17.1851.54489,86
Ovce7701114,08
Koze62114,15
Kunci26501,30
Perutnina3.496.8096.2571,79
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
 IX 2022 
VIII 2022
IX 2022
IX 2021
številomasaštevilomasa
Konji9,117,2-40,0-47,3
Govedo21,518,53,5-2,3
Prašiči-10,9-9,8-14,2-11,2
Ovce-19,7-15,8-28,0-26,1
Perutnina-5,2-4,9-0,8-3,4
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.