Plače zaposlenih pri pravnih osebah, september 2022

Povprečna plača nižja od plače za avgust

Povprečna bruto plača za september je bila nižja od plače za avgust, in sicer nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,2 %.

  • 22. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 1.986,82 EUR, neto: 1.295,01 EUR

Povprečna bruto plača za september 2022 je znašala 1.986,82 EUR. Od plače za avgust je bila nižja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,2 %. Povprečna neto plača je znašala 1.295,01 EUR in je bila od plače za avgust nominalno nižja za 1,3 %, realno pa za 0,4 %.

V primerjavi s plačo za september prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za 6,1 % oz. v neto znesku za 7,0 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 3,5 % oz. v neto znesku za 2,7 %).

Nominalno nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem

V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju znižala za 1,5 %, v javnem sektorju pa za 0,2 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 0,6 %).

Od slovenskega povprečja višja le v osrednjeslovenski statistični regiji

Najvišjo povprečno bruto plačo za september so prejeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji (znašala je 2.191,12 EUR in je bila za 10,3 % višja od slovenskega povprečja), najnižjo pa zaposleni v primorsko-notranjski statistični regiji (znašala je 1.745,59 EUR in je bila za 12,1 % nižja od slovenskega povprečja).

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

V primerjavi s plačo za avgust se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,3 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil); znašala je 3.261,05 EUR. Po drugi strani se je najbolj znižala v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,9 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2022Ø I–IX 2022Ø VII–IX 2022IX 2022
VIII 2022
IX 2022
IX 2021
Ø I–IX 2022
Ø I–IX 2021
EURindeks
Bruto1.986,821.984,001.999,0098,9106,1101,5
Javni sektor2.241,062.254,582.265,9399,8105,094,7
  od tega sektor država2.221,312.265,782.267,9099,4102,792,0
Zasebni sektor1.873,311.863,331.880,1198,5106,8106,0
Neto1.295,011.289,401.303,6898,7107,0102,5
Javni sektor1.451,701.457,431.468,5499,6105,996,4
  od tega sektor država1.444,511.464,611.472,2099,4103,993,9
Zasebni sektor1.225,051.214,471.230,2598,2107,7106,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.