Prihodi in prenočitve turistov, oktober 2022

Več kot milijon turističnih prenočitev

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo oktobra 399.000 prihodov turistov in več kot milijon njihovih prenočitev, od tega tretjina domačih. Povprečna doba bivanja, tako domačih kot tujih turistov, je bila najdaljša v zdraviliških občinah, in sicer 3,3 prenočitve.

  • 25. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tujih turistov za skoraj dve tretjini več kot lani

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih 269.000. Ustvarili so približno 666.000 prenočitev, kar je 62 % več kot leto prej, največ v občini Ljubljana; ta je bila tudi skupno občina z največ prenočitvami. Tuji turisti so v povprečju ustvarili 2,5 prenočitve.

Domači turisti so ustvarili 34 % vseh prenočitev, največ v občini Piran. Turistični nastanitveni obrati so poročali o približno 130.000 njihovih prihodih in nekaj več kot 346.000 prenočitvah; to je bilo za dobro polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 5 % več kot v 2019. Povprečna doba bivanja pa je znašala 2,7 prenočitve.

Največ prenočitev ustvarili turisti iz Avstrije

Od tujih turistov so največ prenočitev ustvarili tisti iz Avstrije, nekaj več kot 94.000 oz. 14 %, v povprečju so v nastanitvenih obratih bivali 2,5 prenočitve. Toliko je znašala tudi povprečna doba bivanja turistov iz Nemčije, ti so bili na 2. mestu s 13 % vseh prenočitev tujih turistov. Sledili so turisti iz Italije, Hrvaške, Srbije in Združenih držav Amerike.

Med vrstami turističnih občin najbolje obiskane zdraviliške

Skoraj četrtina prenočitev je bila v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah, največji delež med njimi je imela občina Moravske Toplice. Sledile so obmorske (21 % vseh prenočitev) in gorske občine (20 %) ter Ljubljana (16 %).

Več kot polovica turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (približno 538.000 prenočitev oz. 53 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (17 %) ter kampi (8 %). 

V prvih desetih mesecih letos približno 14,2 milijona prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca oktobra je Slovenijo obiskalo 5,3 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj več kot 14,2 milijona, kar je 46 % več kot v istem obdobju lani.

Domači turisti so ustvarili 4,9 milijona prenočitev oz. 35 % vseh, tuji pa skoraj 9,3 milijona oz. 65 % vseh.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prenočitve turistov, Slovenija1)
Prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za oktober 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2022I–X 2022X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022I–X 2022X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj398.8075.326.25888,4154,31.012.06814.212.26285,5145,5
Domači130.2861.715.46545,096,7346.3504.926.53644,891,0
Tuji268.5213.610.793166,3215,2665.7189.285.726162,4213,2
  iz Avstrije38.499320.817151,1206,094.385791.838147,2199,4
  iz Nemčije34.216663.696157,2163,887.0671.746.534162,4167,4
  iz Italije41.442355.171151,6259,381.376761.358154,8249,6
  iz Hrvaške19.825171.098227,8382,442.176401.153210,3336,8
  iz Srbije10.75497.867200,3288,730.513272.316156,4237,4
1) Podatki za oktober 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2022I–X 2022X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022I–X 2022X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj398.8075.326.25888,4154,31.012.06814.212.26285,5145,5
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine74.150805.49167,5136,8245.9882.721.56972,6130,7
  gorske občine94.7661.757.62892,0153,1207.0634.609.31686,5153,2
  obmorske občine72.885894.84177,5128,3212.3382.895.85878,7119,0
  Ljubljana75.095800.425140,2231,6166.7171.719.855141,2242,4
  mestne občine32.867386.940104,3185,284.101841.226102,6180,0
  druge občine49.044680.93382,8146,995.8611.424.43870,6133,4
Nastanitveni obrati
  hoteli218.8372.251.51389,3167,5537.6715.752.17886,6154,9
  zasebne sobe, apartmaji, hiše66.8841.117.49375,8145,7173.8163.291.00673,3138,7
  kampi  31.514801.505106,9137,778.0382.295.603100,4133,2
  mladinski hoteli17.282217.420132,0185,639.089475.188124,0179,8
  začasne nastanitvene zmogljivosti in marine2.93469.567110,1169,836.227300.418112,4171,8
1) Podatki za oktober 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o nastanitveni statistiki za oktober bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 23. decembra 2022.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine). 

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.