Delovno aktivno prebivalstvo, september 2022

Nova rekordna vrednost števila delovno aktivnih oseb

Septembra je bilo delovno aktivnih oseb več na mesečni in letni ravni. Njihovo število se je v 3. četrtletju 2022 v primerjavi s četrtletjem prej povečalo za 0,3 % in za 2,2 % v primerjavi s tretjim četrtletjem lanskega leta.

  • 16. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Delovno aktivnih septembra več

Število delovno aktivnih oseb se je v primerjavi z avgustom zvišalo za 0,4 %, na nekaj več kot 925.200. To je nova rekordna vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji. Zaposlenih je bilo nekaj več kot 826.700 oz. za 0,4 % več, samozaposlenih pa približno 98.500 oz. za 0,3 % več. Na letni ravni je število zaposlenih in samozaposlenih oseb najbolj zraslo v gradbeništvu.

Rast v skoraj vseh statističnih regijah …

Z vidika regije delovnega mesta se je število delovno aktivnih na mesečni ravni povečalo v vseh, razen obalno-kraški, kjer je upadlo za 0,1 % (najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih). Najbolj se je dvignilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer za nekaj več kot 1.200 ali za 0,4 % (najbolj v dejavnosti izobraževanje).

… in v več kot polovici dejavnosti

Število delovno aktivnih oseb se je povečalo v 16 dejavnostih, zmanjšalo se je v treh, v eni, rudarstvu, pa se ni spremenilo (bilo jih je približno 2.300). Rast je bila, kot je za ta mesec običajno, najizrazitejša v izobraževanju (za 2,1 %, na nekaj več kot 77.500), najbolj pa je število upadlo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,1 %, na približno 34.400). Na letni ravni je bilo delovno aktivnih v izobraževanju več za 1,7 %, v primerjavi z istim obdobjem pred desetimi leti pa za 18,8 %.

V letni primerjavi je število delovno aktivnih najbolj zraslo v gradbeništvu (za približno 5.400) in predelovalnih dejavnostih (za približno 4.600). V štirih dejavnostih se je zmanjšalo, najbolj v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za približno 800).

V 3. četrtletju več delovno aktivnih oseb kot v predhodnih dveh

Delovno aktivnih je bilo za 0,3 % več kot v 2. četrtletju, za 1,2 % več kot v 1. četrtletju in za 2,2 % več kot v 3. četrtletju prejšnjega leta (v povprečju jih je bilo nekaj več kot 923.000). Število delovno aktivnih moških se je v opazovanem četrtletju, v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta, povečalo za 2,3 %, žensk pa za 1,9 %. Samozaposlenih oseb je bilo v primerjavi z 2. četrtletjem več za 0,8 %, na letni ravni pa za 2,1 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
IX 2022 IX 2022 
VIII 2022
IX 2022
IX 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo925.2170,42,1
Zaposlene osebe826.7210,42,1
   pri pravnih osebah777.9160,42,2
   pri fizičnih osebah48.8050,1–0,4
Samozaposlene osebe98.4960,32,1
   samostojni podjetniki posamezniki72.0930,44,0
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.2530,1–2
   kmetje20.1500,0–2,9
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.