Prosta in zasedena delovna mesta, 3. četrtletje 2022

Stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat najvišja v gostinstvu in gradbeništvu

Po letu in pol konstantne rasti števila prostih delovnih mest je bil tokrat zaznan 3,5-odstotni upad. Število zasedenih delovnih mest je še vedno v porastu in je tokrat prvič preseglo mejo 800.000.

  • 10. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Prostih delovnih mest tokrat manj 

V 3. četrtletju 2022 je bilo skupaj razpisanih skoraj 25.300 prostih delovnih mest, kar je za 3,5 % manj, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih mest je po letu in pol konstantne rasti tokrat upadlo, vendar to še ni vplivalo na zasedena delovna mesta, saj so ta še vedno v porastu. Povpraševanje na ravni Slovenije ostaja na visoki ravni, saj delodajalci četrtletno objavijo za okoli 7.000 več prostih delovnih mest, kot so jih pred epidemijo covida-19 (tj. v zadnjem četrtletju 2019). Ali gre za dejansko ohlajanje povpraševanja, pa bodo pokazali podatki zbrani v naslednjem četrtletju. Tovrstni podatki so namreč prvi pokazatelj sprememb na trgu dela. V primeru krize delodajalci dokaj hitro reagirajo z zmanjšanim povpraševanjem po novi delovni sili.

Letna primerjava podatkov, torej 3. četrtletja 2022 z istim četrtletjem v 2021, pa na ravni Slovenije izkazuje za desetino večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni 2.600 prostih delovnih mest več. Medletna rast je bila s 1.130 prostimi delovnimi mesti več, najopaznejša v gradbeništvu. Povpraševanje je bilo tokrat večje kot pred enim letom v vseh področjih dejavnosti razen v predelovalnih dejavnostih in drugih raznovrstnih dejavnostih.

Število zasedenih delovnih mest še vedno raste

Letna primerjava podatkov izkazuje, da se je število zasedenih delovnih mest na ravni Slovenije povečalo za 16.700. Omenjeno število konstantno raste od 2. četrtletja 2014, izjema je bilo 2. četrtletje 2020, ko je izbruhnila epidemija covida-19. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo na ravni Slovenije skoraj 2.900 zasedenih delovnih mest več. Najizraziteje se je povečalo število zasedenih delovnih mest v gradbeništvu (za 1.100 več) ter v zdravstvu in socialnem varstvu (za približno 450 več).

Stopnja prostih delovnih mest na ravni Slovenije ostaja nad mejo treh odstotkov

V letošnjem 1. četrtletju je stopnja prostih delovnih mest na ravni Slovenije prvič dosegla 3-odstotno raven. V opazovanem četrtletju je znašala 3,1 %, vendar se je glede na prejšnje četrtletje znižala za desetinko odstotne točke. V primerjavi z istim obdobjem leto prej pa je bila ta stopnja višja za 0,3 odstotne točke. Podrobnejši pregled po področjih dejavnosti pokaže, da je bila stopnja prostih delovnih mest tokrat najvišja v gradbeništvu in gostinstvu 7,4-odstotna.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, desezonirani podatki, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Modele časovnih vrst smo podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje. Zaradi teh sprememb lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.