Indeksi cen življenjskih potrebščin, oktober 2022

Cene na letni in mesečni ravni višje (letno za 9,9 %, mesečno za 0,8 %)

Oktobra smo imeli tako na letni kot na mesečni ravni inflacijo. K letni rasti cen so največ prispevale podražitve hrane, goriv in energije, na mesečno inflacijo pa sta najbolj vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter dražja hrana.

  • 28. 10. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija ostaja visoka

Letna rast cen je bila 9,9-odstotna (v istem obdobju lani 3-odstotna), povprečna letna rast cen pa 8,6-odstotna.

Blago se je v povprečju podražilo za 11,8 %, storitve pa za 5,9 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 14,5 %, trajnega blaga za 9,8 % in poltrajnega blaga za 4 %.

Podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 17,2 %) so letno inflacijo zvišale za 2,8 odstotne točke. Višje cene goriv in energije (za 18,7 %) so prispevale 2,2 odstotne točke, dražja stanovanjska in gospodinjska oprema (za 12,5 %) pa 0,9 odstotne točke. Po 0,7 odstotne točke vpliva na inflacijo so imele višje cene v restavracijah in hotelih (za 9,9 %) ter podražitve izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo (za 6,6 %).

Podražitve najizrazitejše pri prehrambnih izdelkih ter oblačilih in obutvi

Cene življenjskih potrebščin so bile v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,8 %.

Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se zvišale za 2,5 % in k mesečni inflaciji prispevale 0,5 odstotne točke. Izmed živilskih izdelkov so se kruh in izdelki iz žit podražili za 1,8 %, mleko, sir in jajca za 3 % ter sveže sadje in zelenjava za 7,7 % oz. 6,7 %. Prehod na jesensko-zimsko kolekcijo v trgovinah je vplival na opaznejše podražitve v skupini oblačila in obutev (za 5,7 %); to je inflacijo zvišalo za 0,4 odstotne točke. Podražila so se trda goriva: za 14 % višje cene lesne biomase so k inflaciji prispevale 0,2 odstotne točke, po 0,1 odstotne točke pa so dodali še dražja električna energija (za 1,8 %), stanovanjska in gospodinjska oprema (za 0,7 %), novi avtomobili (za 1,3 %) ter raznovrstno blago in storitve (za 1,1 %).

Po drugi strani so mesečno inflacijo ublažili (za 0,4 odstotne točke) cenejši naftni derivati: cene goriv in maziv za osebna vozila so se znižale za 6,1 %, cene tekočih goriv pa za 8,2 %. Pocenili so se tudi počitniški aranžmaji (za 5,6 %) in inflacijo znižali za 0,2 odstotne točke. Dodatne 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene nastanitvenih storitev (za 3 %).

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,3-odstotna (v prejšnjem oktobru 3,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,8-odstotna (prejšnji mesec −0,3-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 12,3 %, cene storitev pa za 6,3 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 15,4 %, trajno blago za 8,4 % in poltrajno blago za 4,6 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU septembra 9,9-odstotna (mesec prej 9,1-odstotna) in v članicah EU 10,9-odstotna (mesec prej 10,1-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (6,2-odstotna), najvišja v Estoniji (24,1-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 10,6 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
X 2022
X 2021
X 2022
IX 2022 
X 2022 
XII 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 2022
Ø 2015 
Skupaj109,9100,8109,1108,6119,24
01 Hrana in brezalkoholne pijače117,2102,5115,5110,9130,99
02 Alkoholne pijače in tobak107,0100,1106,1105,0118,50
03 Oblačila in obutev102,7105,7100,5103,0105,20
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo115,6101,4114,0114,8136,71
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj112,5100,7110,9110,5119,44
06 Zdravstvo103,7100,5103,7103,7112,66
07 Prevoz110,498,2108,9114,9113,09
08 Komunikacije97,8100,498,296,0100,05
09 Rekreacija in kultura106,698,8107,2105,2107,80
10 Izobraževanje101,3100,6101,3100,5114,65
11 Restavracije in hoteli109,999,7110,0108,6128,09
12 Raznovrstno blago in storitve105,5101,1108,1102,8116,76
  Blago111,8101,3110,3110,6119,88
  Storitve105,999,7106,6104,7118,04
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
X 2022
X 2021
X 2022
IX 2022 
X 2022 
XII 2021
I–X 2022
I–X 2021
X 20221)
Ø 2015 
Skupaj10,30,89,49,0120,13
01 Hrana in brezalkoholne pijače17,32,415,610,9130,34
02 Alkoholne pijače in tobak6,90,15,94,9118,44
03 Oblačila in obutev2,86,50,53,2104,03
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo18,71,817,016,3140,14
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj10,70,69,49,3115,72
06 Zdravstvo5,30,35,25,2115,12
07 Prevoz10,4-2,39,216,4115,31
08 Komunikacije-2,50,3-1,8-3,699,31
09 Rekreacija in kultura5,50,45,84,2109,42
10 Izobraževanje1,40,71,40,6113,52
11 Restavracije in hoteli11,4-0,311,19,3130,63
12 Raznovrstno blago in storitve5,70,86,03,2116,45
  Blago12,31,210,711,0119,48
  Storitve6,30,06,65,1119,96
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.