Raziskovalno-razvojna dejavnost, 2021

Vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost lani še večja kot leto prej

Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) so se v 2021 povečali za 11 %. Delež tujine v BIRR se je povečal drugo leto zapored.

  • 4. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izdatki za RRD višji

Bruto domači izdatki za RRD (BIRR) so bili višji kot v letu 2020. Znašali so 1 milijardo in 117 milijonov EUR oz. za 11 % več. Povečali so se v vseh sektorjih – v absolutnem znesku najbolj v poslovnem (za 81 milijonov EUR), relativno pa najbolj v zasebnem nepridobitnem (za 138 %). Kljub povečanju pa se je delež BIRR v BDP1 nekoliko zmanjšal; znašal je 2,14 % BDP in je bil nižji za 0,1 odstotne točke. 

Poslovni sektor po deležu financiranja RRD v ospredju

Največji del sredstev za izvajanje RRD je bil tudi v 2021 porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 820 milijonov EUR. To je bilo 73 % BIRR oziroma 1,6 % BDP. Sledili so državni sektor (13 %), visokošolski sektor (12 %) in zasebni nepridobitni sektor (manj kot 1 % vseh za RRD porabljenih sredstev). 

Že drugo leto zapored po četrtino BIRR financirali država in tujina 

Izvajanje RRD so finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe; ta sredstva so obsegala 553 milijonov EUR ali 50 % BIRR. Država in tujina sta vsaka prispevali po četrtino BIRR, visoko šolstvo 1 % BIRR in zasebne nepridobitne organizacije 0,04 % BIRR. Delež tujine v BIRR se je povečal drugo leto zapored. Po drugi strani pa se je financiranje RRD zmanjšalo v visokošolskem (za 2 milijona EUR ali za 23 %) in zasebnem nepridobitnem sektorju2 (za 8 milijonov EUR ali za 94 %).

V RRD vključenih več kot 25.000 oseb

V izvajanje RRD je bilo vključenih 25.447 oseb oz. za odstotek več kot leto prej. 64 % oziroma 16.300 je bilo raziskovalcev, od tega jih je bilo v poslovnem sektorju vključenih 54 %, v državnem 15 %, v visokošolskem 30 % in v zasebnem nepridobitnem sektorju 1 %. Skupna delovna obremenitev oseb je bila enakovredna delu 17.451 oseb s polnim delovnim časom; to je bilo na letni ravni za 4 % več.
Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe, 2021
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.116.9311)
Poslovni sektor819.722
Državni sektor150.218
Visokošolski sektor137.245
Zasebni nepridobitni sektor9.745
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, 2021
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj1.116.9311)
Gospodarske družbe553.585
Država270.165
Visoko šolstvo5.755
Zasebne nepridobitne organizacije477
Tujina286.948
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Osebe v RRD1) glede na sektor zaposlitve, 2021
Sektor zaposlitveVse osebeRaziskovalciVse osebeRaziskovalci
številoEPDČ
Skupaj 25.447 16.300 17.4512) 11.071
Poslovni sektor15.7068.86411.3956.628
Državni sektor3.4712.4052.7861.895
Visokošolski sektor5.9954.8233.1092.432
Zasebni nepridobitni sektor275208161116
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Delež BIRR v BDP smo izračunali na podlagi zadnje revizije podatkov o BDP.
2 Relativno znižanje vrednosti podatka o izdatkih za RRD  v zasebnem nepridobitnem sektorju v letu 2020 je bilo posledica povečanega števila enot v tem sektorju, do česar je prišlo zaradi prerazvrščanja teh enot iz poslovnega sektorja v zasebni nepridobitni sektor.

Podatki o RRD za leto 2021 so začasni, končni podatki bodo objavljeni 2. marca 2023.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.