Registracije in začetki stečajev pravnih enot, september 2022

Mesečno število registracij upadlo, stečajev naraslo

Registracij je bilo manj na mesečni in četrtletni ravni, medtem ko je bilo stečajev četrtletno manj, mesečno pa več.

  • 8. 11. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Manj registracij ...

Število registracij se je zmanjšalo v primerjavi z avgustom in prejšnjim septembrom (za 2,6 % oz. 2,1 %), v primerjavi s povprečjem 2015 pa jih je bilo za 9,4 % več.

Tudi na četrtletni ravni je bilo gibanje podobno – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in istim četrtletjem lani je bilo registracij za 4,9 % oz. 1,6 % manj, v primerjavi s povprečjem 2015 pa za 10,8 % več.

Na četrtletni ravni se je število najizraziteje zmanjšalo v gostinstvu (za 17,0 %), na letni ravni pa v dejavnosti promet in skladiščenje (za 15,0 %). V primerjavi s povprečjem 2015 je število najbolj upadlo v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 30,2 %), po drugi strani pa je najbolj zraslo v dejavnosti gradbeništvo (za 41,6 %), sledila je dejavnost izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura (za 41,4 %).

Več stečajev ...

Stečajev je bilo v opazovanem mesecu v primerjavi s prejšnjim za 59,7 % več, v primerjavi s septembrom lani in povprečjem 2015 pa manj (za 29,8 % oz. 24,5 %).

V 3. četrtletju je bilo stečajev manj na vseh ravneh – v primerjavi s prejšnjim četrtletjem za 16,8 %, istim četrtletjem 2021 za 10,7 % in povprečjem 2015 za 26,3 %.

Na vseh ravneh je bilo stečajev manj v skoraj vseh dejavnostih z nekaj izjemami. V dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil je bilo stečajev več na četrtletni ravni in v primerjavi z istim četrtletjem 2021 (za 3,9 % oz. 12,8 %). V dejavnosti promet in skladiščenje pa je bilo stečajev več v primerjavi z istim četrtletjem lani in povprečjem 2015 (za 76,9 % oz. 46,0 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SIStat.
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Indeksi registracij in začetkov stečajev pravnih enot, desezonirani podatki, Slovenija
Registracije in začetki stečajev pravnih enot v stopnjah rasti (%), desezonirani podatki, Slovenija
RegistracijeZačetki stečajev
VII–IX 2022
IV–VI 2022
VII–IX 2022
VII–IX 2021
VII–IX 2022
Ø 2015
VII–IX 2022
IV–VI 2022
VII–IX 2022
VII–IX 2021
VII–IX 2022
Ø 2015
B–S Industrija, gradbeništvo in storitve, skupaj-4,9-1,610,8-16,8-10,7-26,3
B–E Industrija-6,33,33,4-22,2-36,4-62,2
F Gradbeništvo-4,3-0,441,6-12,5-6,7-16,8
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil6,59,7-30,23,912,8-6,2
H Promet in skladiščenje-2,6-15,021,4-8,076,946,0
I Gostinstvo-17,0-8,421,3-18,2-45,5-25,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti0,01,024,7-44,4-37,5-31,0
K–N Finančne, zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami, strokovne in druge poslovne dejavnosti-4,8-2,7-1,8-38,5-20,0-46,0
P–S Izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kultura in druge storitve, razen dejavnosti članskih organizacij-3,30,441,4-15,7-33,3-42,6
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.