Turistična potovanja domačega prebivalstva, 2. četrtletje 2022

Spomladanski razmah potovanj

Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, so se v spomladanskih mesecih odpravili na 1.383.000 zasebnih potovanj, od tega je bila približno polovica domačih potovanj. Skupno je bilo ustvarjenih več poslovnih potovanj. 

  • 7. 10. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 12. 12. 2022 ob 09:31
  • |
  • končni podatki
Večina zasebnih potovanj še vedno opravljena v Sloveniji

V letošnjem 2. četrtletju se je vsaj enega turističnega potovanja (zasebnega in/ali poslovnega) udeležilo okoli 723.000 oziroma 41 % prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. Na vsaj enem zasebnem potovanju je bilo približno 39 % (684.000) prebivalcev, to je bilo za 14 odstotnih točk več kot v istem obdobju lani in za 2 odstotni točki več kot v istem obdobju leta 2019. 

Največji delež potujočih prebivalcev je bil iz starostne skupine 45−64 let (37 %), sledila je skupina 25−44 let (36 %). Prevladovali so zaposleni in upokojenci. 

Domači turisti so odšli na okoli 1.383.000 zasebnih potovanj, za 21 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Nekaj več kot polovico (51 %) so jih opravili v Sloveniji. Med preostalimi jih je 61 % kot tujo destinacijo izbralo sosednjo Hrvaško. 

Na turističnem potovanju doma ali v tujini so prenočili povprečno 3,6-krat, pri čemer so bila potovanja v tujini v povprečju daljša od tistih v Sloveniji. Podobno je bilo pri zasebnih potovanjih, povprečna dolžina teh je bila 3,5 prenočitve. Izdatki na zasebnih potovanjih so v povprečju znašali 77 EUR na osebo na dan. 

Več kot četrtina na zasebnih potovanjih bivala v hotelih in podobnih objektih

Na zasebnih potovanjih so prebivali tako v najetih kot nenajetih nastanitvenih objektih. Največ se jih je odločilo za hotele in podobne objekte (28 %), sledili so drugi najeti nastanitveni objekti (26 %) in lastna počitniška bivališča (20 %). Domači turisti so za bivanje v tujini najpogosteje izbrali hotele in podobne objekte (31 %), za bivanje v Sloveniji pa druge najete nastanitvene objekte (29 %). 

Število prenočitev na poslovnih potovanjih v tujino skoraj podvojeno

Najmanj enega poslovnega potovanja se je v opazovanem obdobju udeležilo 117.000 prebivalcev Slovenije, skupno pa so jih ustvarili 170.000, kar je predstavljalo 11 % vseh turističnih potovanj. Poslovna potovanja so obsegala 4,2 prenočitve (v tujini približno 5,5 prenočitve), kar je bilo več kot v istem obdobju 2021 (2,6 prenočitve). Udeleženci poslovnih potovanj so za izdatke porabili okoli 132 EUR na osebo na dan. 

Zasebno spomladi ni potovalo več kot milijon prebivalcev

Skoraj tretjina (31 %) prebivalcev je kot glavni razlog, da se v opazovanem obdobju niso odpravili na nobeno zasebno potovanje, navedla pomanjkanje prostega časa. Drugi najpogostejši razlog je bilo pomanjkanje finančnih sredstev (22 %). Med prebivalci, ki zasebno niso potovali, se je v primerjavi s prejšnjimi obdobji precej zmanjšal delež tistih, ki so kot razlog za to navedli epidemijo covida-19 in z njo povezane ukrepe (1 %). 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Zasebna potovanja v Sloveniji in tujini, Slovenija
Zasebna potovanja v Sloveniji in tujini, Slovenija
Delež potovanj po vrsti nastanitvenega objekta, Slovenija, 2. četrtletje 2022
Delež potovanj po vrsti nastanitvenega objekta, Slovenija, 2. četrtletje 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Primerljivost podatkov za obdobje 2019–2022 je omejena zaradi spremembe načina zbiranja podatkov od leta 2021 naprej.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.