Plače zaposlenih pri pravnih osebah, avgust 2022

Povprečna plača nekoliko višja od plače za julij

Povprečna bruto plača za avgust je bila tako nominalno kot realno za 0,3 % višja od plače za prejšnji mesec. V primerjavi z bruto plačo za isti mesec prejšnjega leta je bila nominalno višja (za 5,7 %), realno pa nižja (za 4,8 %).

  • 24. 10. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.007,94 EUR, neto: 1.312,06 EUR

Povprečna bruto plača za avgust 2022 je znašala 2.007,94 EUR. Od plače za julij je bila nominalno in realno višja za 0,3 %. Povprečna neto plača je znašala 1.312,06 EUR in je bila od plače za julij višja za 0,6 %. V primerjavi s plačo za avgust prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za 5,7 % oz. v neto znesku za 6,8 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 4,8 % oz. v neto znesku za 3,8 %).

V zasebnem sektorju višja, v javnem pa nižja

V primerjavi s plačo za julij se je povprečna bruto plača v zasebnem sektorju zvišala za 2,0 %, v javnem sektorju pa znižala za 2,9 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 4,8 %).

Najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro

V primerjavi s plačo za julij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 9,9 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil); znašala je 2.983,75 EUR. Po drugi strani se je najbolj znižala v dejavnosti izobraževanje (za 6,2 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2022Ø I-VIII 2022Ø VI-VIII 2022VIII 2022
VII 2022
VIII 2022
VIII 2021
Ø I-VIII 2022
Ø I-VIII 2021
EURindeks
Bruto2.007,941.983,652.005,94100,3105,7100,9
Javni sektor2.244,732.256,282.286,1097,1103,093,6
  od tega sektor država2.235,492.271,372.303,4395,2101,690,8
Zasebni sektor1.902,131.862,081.881,42102,0107,3105,9
Neto1.312,061.288,701.307,89100,6106,8102,0
Javni sektor1.457,731.458,151.481,2197,4104,195,3
  od tega sektor država1.453,961.467,141.492,7195,8102,992,8
Zasebni sektor1.246,971.213,141.230,84102,3108,5106,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.