Indeksi cen življenjskih potrebščin, september 2022

Cene na letni ravni za 10 % višje, na mesečni pa za 0,9 % nižje

K letni inflaciji so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 14,4 %. Na mesečno deflacijo je najbolj vplivala 24,5-odstotna pocenitev električne energije, kar je posledica vladne regulacije cen.

  • 30. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna rast cen 10-odstotna

Letna inflacija se je v primerjavi s prejšnjim mesecem z 11 % znižala na 10 %, povprečna letna rast cen pa je bila 8,4-odstotna.

Cene blaga so bile v povprečju višje za 12,5 %, cene storitev pa za 5,2 %. Blago dnevne porabe se je podražilo za 14,9 %, trajno blago za 10,5 % in poltrajno blago za 5,1 %.

Na letno inflacijo so najbolj vplivale podražitve prehrambnih izdelkov. Cene hrane in brezalkoholnih pijač so se zvišale za 14,4 %, kar je k inflaciji prispevalo 2,4 odstotne točke. Sledile so podražitve naftnih derivatov z 1,6 odstotne točke: tekoča goriva so se podražila za 44,1 %, dizelsko gorivo za 34,8 % in bencin za 20 %. Za 13 % višje cene stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj so letni indeks dvignile za 0,9 odstotne točke. V enem letu so se najbolj podražila trda goriva (za 91,7 %) in k skupni inflaciji prispevala 0,7 odstotne točke.

Deflacija na mesečni ravni
 
Cene življenjskih potrebščin so bile v septembru za 0,9 % nižje kot mesec prej.

K mesečni deflaciji je največ (−1,1 odstotne točke) prispevala pocenitev električne energije (za 24,5 %), ki je bila posledica vladne regulacije cen. Pocenitve počitniških paketov (za 14,4 %) so dodale −0,6 odstotne točke, proizvodov in storitev za osebna vozila (za 2,6 %) pa −0,3 odstotne točke. Po −0,1 odstotne točke vpliva so imele nižje cene toplotne energije (za 7 %) in nastanitvenih storitev (za 5,6 %).

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se septembra zvišale cene oblačil in obutve (za 6,2 %), kar je znižalo deflacijo za 0,4 odstotne točke. Po 0,2 odstotne točke so dodale višje cene trdih goriv (za 14,4 %), gostinskih storitev (3,2 %) in hrane (za 1,3 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale še podražitve stanovanjske in gospodinjske opreme in tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,8 %) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 0,7 %). Vse preostale podražitve so dodale 0,1 odstotne točke.

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin 

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 10,6-odstotna (v prejšnjem septembru 2,7-odstotna). Mesečna rast cen je bila −0,3-odstotna (prejšnji mesec −0,1-odstotna).

Cene blaga so bile na letni ravni v povprečju višje za 13 %, cene storitev pa za 5,9 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 16,1 %, trajno blago za 9,1 % in poltrajno blago za 5,5 %. 

Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v državah članicah EMU avgusta 9,1-odstotna (mesec prej 8,9 %) in v državah članicah EU 10,1-odstotna (mesec prej 9,8-odstotna). Najnižja je bila v Franciji (6,6-odstotna), najvišja v Estoniji (25,2-odstotna), v Sloveniji pa je znašala 11,5 %.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 2022
IX 2021
IX 2022
VIII 2022 
IX 2022 
XII 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
IX 2022
Ø 2015 
Skupaj110,099,1108,3108,4118,34
01 Hrana in brezalkoholne pijače114,4101,2112,8110,2127,85
02 Alkoholne pijače in tobak106,8100,2106,0104,7118,39
03 Oblačila in obutev104,2106,295,0103,099,52
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo116,293,7112,4114,7134,85
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj113,0100,8110,1110,3118,56
06 Zdravstvo104,0100,3103,2103,6112,14
07 Prevoz114,598,3110,9115,4115,13
08 Komunikacije96,299,197,895,899,67
09 Rekreacija in kultura105,995,4108,5105,1109,09
10 Izobraževanje100,8100,5100,7100,5113,98
11 Restavracije in hoteli109,6101,0110,3108,4128,48
12 Raznovrstno blago in storitve104,7100,7106,9102,5115,52
  Blago112,599,6108,9110,4118,36
  Storitve105,298,0106,9104,5118,40
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 2022
IX 2021
IX 2022
VIII 2022 
IX 2022 
XII 2021
I–IX 2022
I–IX 2021
IX 20221)
Ø 2015 
Skupaj10,6-0,38,58,9119,17
01 Hrana in brezalkoholne pijače14,51,212,810,1127,29
02 Alkoholne pijače in tobak6,80,25,84,7118,34
03 Oblačila in obutev4,16,6-5,63,297,72
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo18,9-6,414,916,0137,68
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj11,20,78,79,1115,03
06 Zdravstvo5,70,34,95,2114,79
07 Prevoz15,8-1,211,817,1118,08
08 Komunikacije-4,1-2,8-2,1-3,898,99
09 Rekreacija in kultura5,0-0,25,44,0109,02
10 Izobraževanje0,80,60,80,5112,76
11 Restavracije in hoteli11,31,711,59,0131,01
12 Raznovrstno blago in storitve5,00,75,22,9115,54
  Blago13,0-0,29,510,9118,10
  Storitve5,9-0,46,55,0119,93
1) Indeksi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.