Skupni indeks obsega proizvodnje, julij 2022

Obseg proizvodnje manjši kot mesec prej

Obseg proizvodnje se je zmanjšal na mesečni ravni, povečal pa se je na letni ravni in v prvih sedmih mesecih letos. Na upad na mesečni ravni so vplivale vse opazovane dejavnosti (razen trgovina).

  • 30. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni manjši, najbolj upadel v gradbeništvu 

Obseg proizvodnje je bil za 2,0 % manjši kot v prejšnjem mesecu. Najbolj je upadel v gradbeništvu (za 4,3 %), na področju trgovine pa se je obseg proizvodnje v tej primerjavi povečal (za 0,7 %).

Na letni ravni pa večji, pri gradbeništvu za nekaj več kot četrtino

V primerjavi s prejšnjim julijem je bil obseg proizvodnje večji za 5,8 %. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 28,5 %).

Na ravni prvih sedmih mesecev večji, pri gradbeništvu za skoraj četrtino, pri storitvah za skoraj petino

V primerjavi s prvimi sedmimi meseci prejšnjega leta se je obseg proizvodnje povečal za 10,0 %. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu (za 24,4 %) in storitvenih dejavnostih (za 17,2 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
Skupni indeks obsega proizvodnje, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Skupni obseg proizvodnje, Slovenija
VII 2022
VI 2022
VII 2022
VII 2021
I–VII 2022
I–VII 2021
VII 2022
Ø 2015
sprememba v %
Skupaj B–N-2,05,810,036,4
B–D Industrija-1,20,62,528,4
F Gradbeništvo-4,328,524,465,2
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil0,75,68,538,9
H–N Storitvene dejavnosti-3,56,517,236,8
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni. Z vsako naslednjo objavo se začasni podatki lahko nadomestijo z novimi.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.