Zakol živine v klavnicah, julij 2022

Pridobljenega manj mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so v juliju 2022 zaklali približno 3.442.000 kljunov perutnine, 17.000 prašičev in 7.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.000 ton perutninskega, 1.500 ton prašičjega in 2.200 ton govejega mesa.

  • 29. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Zakol vseh vrst domačih živali na mesečni ravni manjši

V primerjavi z junijem so zaklali manj vseh vrst živali, in sicer približno 15 % manj goved (tj. približno 1.000 glav goved manj), okoli 12 % manj prašičev oz. približno 2.000 živali manj, točno 10 % manj konj oz. 4 živali manj, približno 3 % manj ovc (tj. približno 20 živali manj) in približno 1 % manj perutnine (tj. okoli 32.000 kljunov perutnine manj).

Masa trupov zaklanih konj je bila manjša za točno 20 % (oz. približno 2 toni pridobljenega mesa manj), goved za približno 16 % (oz. okoli 415 ton govejega mesa manj), prašičev za okoli 13 % (oz. približno 217 ton prašičjega mesa manj), ovc za točno 2 % manj (približno 200 kg ovčjega mesa manj) in perutnine približno enako kot prejšnji mesec, vendar z negativnim trendom (oz. približno 17 ton perutninskega mesa manj).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Tudi na letni ravni število zaklanih živali manjše, pri konjih in ovcah za okoli tretjino


Na letni ravni se je v slovenskih klavnicah najbolj zmanjšal zakol konj (za približno 33 %) in ovc (za okoli 32 % manj), prašičev je bilo zaklanih za približno 14 % manj, goved in perutnine pa za okoli 3 % manj.

Mase trupov zaklanih živali so prav tako upadle pri vseh vrstah: konj za okoli 40 %, ovc za približno 28 %, prašičev za okoli 10 % ter goved in perutnine za približno 6 %.


Zaklanih je bilo tudi 16 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 4 tone. Živali so bile uvožene iz Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, julij 2022
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji367191,14
Govedo7.1202.162303,71
Prašiči16.6821.51891,00
Ovce8251214,11
Koze51110,24
Kunci32901,30
Perutnina3.441.8295.9951,74
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
VII 2022
VI 2022 
VII 2022
VII 2021
številomasaštevilomasa
Konji-10,0-20,0-33,3-39,7
Govedo-14,6-16,1-3,2-6,3
Prašiči-11,5-12,5-13,5-10,3
Ovce-2,5-2,0-31,6-27,8
Perutnina-0,9-0,3-2,8-5,7
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.