Indeksi uvoznih cen, avgust 2022

Rast cen uvoženih proizvodov se upočasnjuje

Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu 2022 za 0,2 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 25,6 % višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,4 %).

  • 30. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene rasle počasneje na mesečni ravni …

Cene uvoženih proizvodov so bile avgusta za 0,2 % višje kot v juliju (v juliju za 0,7 %), pri čemer so se cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, znižale za 0,8 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 1,6 %. 

Cene energentov so bile višje za 2,0 %, cene proizvodov za široko porabo za 0,9 %, cene proizvodov za investicije za 0,5 %, medtem ko so cene surovin bile nižje za 0,8 %.

Najbolj so se zvišale cene uvoženih proizvodov v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,4 %).

… in tudi na letni

Od avgusta 2021 do avgusta 2022 so se cene uvoženih proizvodov zvišale za 25,6 % (v juliju je letna sprememba znašala 26,6 %). Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 24,0 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunajevrskega območja pa za 27,8 %.

Na letni ravni so se najizraziteje podražili proizvodi iz skupine oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 307,8 %). Izrazito so se podražili tudi proizvodi s področja rud in kamnin (za 275,7 %), pri tem surova nafta in zemeljski plin za 369,4 %. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
VIII 2022
VII 2022 
VIII 2022
XII 2021 
VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022
  Ø 2015  
Skupaj100,2113,1125,6127,9143,17
Evrsko območje99,2112,0124,0127,7145,31
Zunaj evrsko območje101,6114,5127,8128,2140,51
Proizvodi po namenu porabe
Surovine99,2116,1124,0129,5149,14
Energenti102,0146,7261,6274,7409,16
Proizvodi za investicije100,5108,5110,4110,7119,66
Proizvodi za široko porabo100,9106,3107,5106,0107,88
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine132,7190,4375,7357,9589,16
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti99,7111,8116,4118,4129,74
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro111,5157,1407,8358,9962,94
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.