Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, avgust 2022

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil avgusta 2022 višji na mesečni in letni ravni. V trgovini z motornimi vozili je bil prihodek na mesečni ravni višji, na letni pa nižji.

  • 28. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Prihodek višji na mesečni in letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v avgustu na mesečni ravni zvišal za 7,0 %. Najbolj se je zvišal v trgovini z motornimi gorivi (za 10,5 %), v trgovini z neživili je bil višji za 0,6 %, v trgovini z živili pa za 0,2 %.

Na letni ravni je bila rast 31,7-odstotna, k čemur je pripomogel višji realni prihodek v trgovini z motornimi gorivi (za 93,2 %). Brez te je bil prihodek višji za 2,6 %. V trgovini z neživili se je zvišal za 4,3 %, v trgovini z živili pa za 0,7 %.

V prvih osmih mesecih 2022 je bil realni prihodek od prodaje za 26,5 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Brez trgovine z motornimi gorivi je bila rast 4,5-odstotna. V trgovini z motornimi gorivi se je prihodek zvišal za 80,4 %, v trgovini z neživili za 9,1 %, v trgovini z živili pa je bil za 1,1 % nižji.

Prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh znova višji

Realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh se je na mesečni ravni zvišal drugič zapored, tokrat za 2,6 %. Na letni ravni se je kljub temu znižal za 0,8 %. Tudi v prvih osmih mesecih 2022 je bil nižji kot v istem obdobju leto prej (za 6,8 %).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
VIII 2022
VII 2022
VIII 2022
VIII 2021
I−VIII 2022
I−VIII 2021
VIII 2022
Ø 2015
Trgovina na drobno107,0131,7126,5166,8
  Trgovina na drobno brez motornih goriv100,9102,6104,5127,6
     živila, pijače, tobak100,2100,798,9103,5
     neživila (brez motornih goriv)100,6104,3109,1153,2
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi110,5193,2180,4263,1
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
VIII 2022
VII 2022
VIII 2022
VIII 2021
I−VIII 2022
I−VIII 2021
VIII 2022
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil102,699,293,2145,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.