Davki v zvezi z varstvom okolja, 2021

Pobranih nekoliko več okoljskih davkov kot leto prej

Prihodki države od okoljskih davkov so bili v letu 2021 za 5 % višji kot leto prej.

  • 27. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Največji del med okoljskimi davki so predstavljali davki na energijo

Okoljski davki, plačani v letu 2021 v proračun RS, so znašali 1.451,5 milijona EUR oz. 5 % več kot v predhodnem letu. Največji delež so predstavljali davki na energijo (82,7 %), sledili so davki na promet (13,5 %) ter davki na onesnaževanje in na rabo naravnih virov (skupaj 3,8 % okoljskih davkov). Največji delež okoljskih davkov so plačala gospodinjstva 

Največji delež vseh okoljskih davkov so plačala gospodinjstva (57,3 %); gospodarski sektor je plačal 38,8 %, preostalih 3,9 % pa so plačali nerezidenti (tranzit tujcev čez območje Slovenije).

Delež okoljskih davkov v bruto domačem proizvodu na letni ravni nekoliko nižji

Okoljski davki so v 2021 obsegali 2,8 % bruto domačega proizvoda (BDP) oz. za 0,1 odstotne točke manj kot v 2020, ko je njihov delež v BDP znašal 2,9 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
 
Okoljski davki, Slovenija
20202021 2021
2020
mio. EURindeks
Skupaj1.3831.451105
  davki na energijo1.1141.201108
  davki na promet21119592
  davki na onesnaževanje252496
  davki na rabo naravnih virov323197
METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2022 so bili revidirani podatki pri davkih na energijo zaradi spremembe metodologije. Spremembe se nanašajo na celotno časovno vrsto podatkov. Revidirani so bili tudi podatki pri davkih na promet in sicer zaradi uvedbe novih davkov. Revizija se nanaša na obdobje 2019 – 2020.                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                              


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.