Izkoriščanje voda v industriji, 2021

Količina uporabljene vode manjša kot v 2020

V 2021 je bilo na letni ravni za pogon turbin v hidroelektrarnah uporabljene manj vode. Količina je bila manjša za desetino, a vseeno večja kot v 2019, in sicer za skoraj 6 %.

  • 28. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Količina vode, uporabljene v industrijskih dejavnostih, manjša

Industrijske dejavnosti so uporabile 92.889 milijonov m3 vode oz. za 10 % manj kot v 2020. Vzrok za upad so bile predvsem manj ugodne hidrološke razmere, kar se je izrazilo v manjši količini vode, uporabljene za pogon turbin v hidroelektrarnah. Največji del je z 92.000 milijoni m3 predstavljala voda, uporabljena za pogon turbin v hidroelektrarnah, registriranih v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. Del vode, 158 milijonov m3, pa je bil uporabljen v hidroelektrarnah v sklopu podjetij, registriranih v predelovalnih dejavnostih.

Več vode je bilo uporabljene le v rudarstvu, in sicer za 18 %. V predelovalnih dejavnostih je uporaba vode upadla za 5 %, v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa za 10 %. Pri obeh je bil razlog v že omenjeni zmanjšani uporabi vode za pogon turbin v hidroelektrarnah. Najbolj se je uporaba vode zmanjšala pri oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki ter saniranju okolja, in sicer za 17 %.

Od omenjenih 92.889 milijonov m3 vode se je za proizvodnjo v industrijskih dejavnostih uporabilo 92.150 milijonov m3 vode, za hlajenje 736 milijonov m3 vode ter za sanitarne in druge namene (pranje vozil, zalivanje zelenic ipd.) 3 milijoni m3 vode. 

Količina izpuščene odpadne vode prav tako manjša

Iz industrije je bilo v 2021 nazaj v okolje izpuščenih 751 milijonov m3 odpadne vode oz. za 9 % manj kot v predhodnem letu. Večina te vode, 97 %, je bila le toplotno onesnažena. Od preostalih 61 milijonov m3 odpadne vode je bilo pred izpustom prečiščenih skoraj 22 milijonov m3, večina v predelovalnih dejavnostih. Samo v omenjeni dejavnosti je bilo razmerje med prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo pozitivno (57:43), prečiščene je bilo nekaj več kot 21 milijonov m3, neprečiščene pa približno 16 milijonov m3.

Mehansko-kemično-biološki postopek prečiščevanja odpadne vode prevladoval

V industrijskih panogah je bilo prečiščenih nekaj manj kot 21,8 milijona m3 odpadne vode. Z mehansko-kemično-biološkim postopkom je bilo prečiščenih 8,9 milijona m3 odpadne vode oz. 41,0 % vse prečiščene odpadne vode v industrijskih panogah. 6,4 milijona m3 odpadne vode je bilo prečiščenih z mehansko-kemičnim postopkom (29,2 %). Sledila sta mehanski postopek s 4,3 milijona m3 (19,8 %) ter mehansko-biološki postopek z 1,1 milijona m3 (5,1 %) prečiščene odpadne vode, pri preostali količini pa so bili uporabljeni drugi postopki.

5-letni pregled uporabljene vode za pogon turbin v hidroelektrarnah kaže na nihanja

V 2017 je bilo za pogon turbin v hidroelektrarnah v obeh kohezijskih regijah uporabljene najmanj vode v zadnjih petih letih. V vzhodni Sloveniji je bilo največ vode za pogon turbin v hidroelektrarnah uporabljene v 2020, v zahodni Sloveniji pa v 2021. Največja skupna količina vode za pogon turbin v hidroelektrarnah je bila v 2020, ko je za skoraj tretjino (32%) presegla uporabo v 2017. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prečiščena odpadna voda iz industrije glede na postopke prečiščevanja, Slovenija, 2021
Prečiščena odpadna voda iz industrije glede na postopke prečiščevanja, Slovenija, 2021
Uporabljena voda za pogon turbin v hidroelektrarnah, kohezijski regiji, Slovenija
Uporabljena voda za pogon turbin v hidroelektrarnah, kohezijski regiji, Slovenija
Uporaba vode v industriji, Slovenija
202020212021
2020
m3 (1.000)sprememba v %
Področja dejavnosti po SKD 2008 - skupaj103.101.70092.889.128–10
  Rudarstvo (B)1.1051.30018
  Predelovalne dejavnosti (C)213.940202.378–5
  Oskrba z električno energijo, plinom, paro (D)102.886.54492.685.358–10
  ... od tega za pogon turbin102.093.42791.967.050–10
  Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E)11293–17
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.