Računi fizičnega pretoka energije, 2020

Nerezidenčni subjekti so porabili v Sloveniji manj energije kot leto prej

Nerezidenčni subjekti so v letu 2020 porabili v Sloveniji 7.557 TJ energije, medtem ko so rezidenti v tujini porabili 11.252 TJ energije.

  • 28. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Nerezidenčni subjekti so porabili v Sloveniji 30,3 % manj energije kot leto prej

Izračun SURS je pokazal, da so rezidenčni subjekti v letu 2020, ki ga je delno zaznamovala epidemija covida-19 in s tem povezani ukrepi, v tujini porabili 11.252 TJ energije, kar je za 8,3 % manj kot v letu prej, nerezidenčni subjekti v Sloveniji pa 7.557 TJ energije, kar je za 30,3 % manj kot v letu prej. V izračunu se upošteva rezidenčno načelo, kar pomeni, da se opazujejo dejavnosti vseh rezidenčnih enot nacionalnega gospodarstva ne glede na njihov geografski položaj.

Neto domača poraba energije je znašala 277.937 TJ 

Neto domača poraba energije je bila na letni ravni nižja za 5,4 %. Največji del te energije (27,9 %) se je porabil v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (dejavnost D po SKD 2008), medtem ko se je 26,9 % energije porabilo v gospodinjstvih, 21,3 % v predelovalnih dejavnostih (C), 6,7 % v dejavnosti promet in skladiščenje (H), 4,8 % v gradbeništvu (F), 4,0 % v trgovini in vzdrževanju (G) ter 8,4 % v vseh drugih dejavnostih.

Iz naravnih virov pridobljene 150.128 TJ energije 

Iz naravnih virov je bilo pridobljene za 4,2 % več energije kot v prejšnjem letu. 70,0 % te energije je bilo pridobljene v dejavnosti rudarstvo (B po SKD 2008), 15,1 % v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), 14,7 % v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (A) ter po 0,1 % v dejavnosti javne uprave in obrambe in dejavnosti obvezne socialne varnosti (O) ter v predelovalnih dejavnostih (C).

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2020
Neto domača poraba energije (SKD 2008 in gospodinjstva), po deležih, Slovenija, 2020
1) Druge dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (A), rudarstvo (B), oskrba z vodo, odplakami in odpadki (E) ter ostale storitvene dejavnosti (I-S).
Pridobljena energija iz naravnih virov, Slovenija
200820192020 2020
2019
2020
2008
TJsprememba v %
SKUPAJ161.972144.084150.1284,2-7,3
  rudarstvo (B)117.463100.455105.0514,6-10,6
  oskrba z elektriko, plinom in paro (D)14.76020.48322.71710,953,9
  kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A)29.14122.85022.061-3,5-24,3
  dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O)1721661744,50,8
  predelovalne dejavnosti (C)435129126-2,4-71,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Leta 2022 je bila opravljena revizija izračuna porabe energije rezidentov in rezidenčnih poslovnih enot v cestnem transportu. Spremembe se nanašajo na celotno časovno vrsto podatkov.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.