Prihodi in prenočitve turistov, avgust 2022

Več kot 3 milijone turističnih prenočitev

Avgusta je bilo v turističnih nastanitvenih obratih 1,1 milijona prihodov turistov in rekordno število njihovih prenočitev – nekaj več kot 3 milijone. Prenočitev domačih turistov je bilo za polovico manj, tujih pa za polovico več kot v prejšnjem avgustu.

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tuji turisti ustvarili več kot tri četrtine vseh prenočitev

Prihodov tujih turistov je bilo v turističnih nastanitvenih obratih 857.000. Ustvarili so 2,3 milijona prenočitev – polovico več kot lani oz. za 2 % več kot v istem obdobju pred epidemijo.

Domači turisti so v avgustu ustvarili 23 % vseh prenočitev. Turistični nastanitveni obrati so poročali o nekaj manj kot 196.000 njihovih prihodih in skoraj 698.000 njihovih prenočitvah, kar je za polovico manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, vendar za 9 % več kot v avgustu 2019. 
Tuji turisti so največkrat prenočili v občini Ljubljana – ustvarili so večino (98 %) vseh prenočitev v prestolnici –, domači pa v občini Piran. Slednja je bila tudi občina z največ turističnimi prenočitvami. 

Med tistimi z največ prenočitvami tudi turisti iz Francije

Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije: nekaj več kot pol milijona prenočitev oz. 22 % vseh, največkrat so prenočili v občini Bovec. Po 11 % prenočitev so ustvarili turisti iz Nizozemske in Italije. Sledili so turisti iz Francije, ti so najpogosteje prenočili v Ljubljani, ter turisti iz Češke in Avstrije. 

Glavnina prenočitev v gorskih občinah

Največ prenočitev je bilo v nastanitvenih obratih v gorskih občinah (38 %), največji delež med njimi je imela občina Bled. Petina prenočitev je bila v obmorskih občinah, 15 % pa v zdraviliških. 

Med vrstami občin se je v primerjavi z istim mesecem preteklega leta število prenočitev najbolj povečalo v Ljubljani (za 57 %), najbolj zmanjšalo pa v zdraviliških občinah (za 16 %). 

Največ turističnih prenočitev v hotelih 

Domači in tuji turisti so največ prenočitev ustvarili v hotelih (skoraj 915.000 prenočitev oz. 30 % vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (26 % vseh) ter kampi (24 % vseh). 

V prvih osmih mesecih letos približno 11,7 milijona prenočitev turistov

Od začetka januarja do konca avgusta je Slovenijo obiskalo okoli 4,3 milijona turistov. Njihovih prenočitev je bilo nekaj več kot 11,7 milijona, kar je več kot v celotnem letu 2021.
 
Domači turisti so ustvarili skoraj 4,2 milijona prenočitev (36 % vseh) oz. za 11 % več kot v istem obdobju lani, tuji pa 7,5 milijona oz. za 138 % več kot leto prej.

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih za občino Nova Gorica s tokratno objavo v podatkovni bazi SiStat objavljamo tudi popravljene podatke o prenočitvenih zmogljivostih nastanitvene statistike za december 2020. Zdaj objavljeni podatki so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 25. 2. 2021, popravljeni. Ker je popravek vplival tudi na seštevke nadrejenih enot in letne podatke, so popravljeni tudi ti. Podrobnejši opisi popravkov so na voljo v posameznih matrikah.
Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prenočitve turistov, Slovenija1)
Prenočitve turistov, Slovenija<sup>1)</sup>
1) Podatki za avgust 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2022I–VIII 2022VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022I–VIII 2022VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.052.4464.337.456103,1183,63.034.54411.721.986101,8168,6
Domači195.5321.450.67144,9123,5697.6054.195.44548,3110,6
Tuji856.9142.886.785146,5243,12.336.9397.526.541152,2238,2
  iz Nemčije184.964514.192114,4181,5521.3271.376.049119,9184,9
  iz Nizozemske69.617173.688139,9221,5255.110553.681155,8225,6
  iz Italije102.707282.217209,4320,7249.754613.850207,8294,0
  iz Francije62.503132.219155,8203,0145.480307.385171,1214,8
  iz Češke51.405174.236124,7177,7144.693477.465130,7180,3
1) Podatki za avgust 2022 so začasni.
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, Slovenija1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2022I–VIII 2022VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
VIII 2022I–VIII 2022VIII 2022
VIII 2021
I–VIII 2022
I–VIII 2021
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj1.052.4464.337.456103,1183,63.034.54411.721.986101,8168,6
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine116.130660.59079,0174,5448.5832.228.93884,2158,1
  gorske občine399.4301.461.547104,6177,81.149.4113.935.402106,6174,1
  obmorske občine161.723726.22890,1152,2646.7862.367.80091,6134,8
  Ljubljana152.408625.159140,3280,5322.6781.330.463157,3293,6
  mestne občine71.965306.749126,5222,3138.415666.434116,5216,4
  druge občine150.790557.183103,1172,2328.6711.192.94997,0156,2
Nastanitveni obrati
  hoteli338.0201.778.79998,0211,8914.9214.567.99197,4188,2
  zasebne sobe, apartmaji, hiše239.940937.286102,2172,5797.4242.795.952100,9159,8
  kampi  227.584681.827109,3150,5725.1822.003.190108,0143,7
  mladinski hoteli47.360170.914122,2209,896.785378.486121,7202,0
  prenočišča36.997137.589117,1208,486.526315.245110,3190,4
1) Podatki za avgust 2022 so začasni.
METODOLOŠKO OPOZORILO

Končni podatki o nastanitveni statistiki za avgust bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 25. oktobra 2022.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

V letu 2022 SURS za razvrščanje občin v posamezne vrste občin uporablja posodobljeno klasifikacijo. Občina Krško je zdaj uvrščena med mestne občine (in ne več med druge občine).

Dodatna pojasnila so na voljo v metodoloških pojasnilih.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.