Temeljni agregati sektorja država (oktobrsko EDP poročanje), 2018–2021

Primanjkljaj sektorja država v letu 2021 znašal 2.440 milijonov EUR

Primanjkljaj sektorja država je v letu 2021 znašal 2.440 milijonov EUR ali 4,7 % BDP, bruto dolg ob koncu leta 2021 pa 38.877 milijonov EUR ali 74,5 % BDP.

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Objavljamo revidirane statistike za temeljne agregate institucionalnega sektorja država za obdobje od 2018 dalje. Najbolj so spremenjene statistike za leto 2021, sprememba pa je daleč v največji meri posledica nadomestitve predhodne ocene prihodka od davka od dohodka pravnih oseb s podatki iz davčnih napovedi. Poleg te so bile izvedene še nekatere druge spremembe in vključeni posodobljeni podatkovni viri.


Tabele z najnovejšimi statistikami so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2018201920202021
mio. EUR
Prihodki20.28321.23420.42423.295
Minus: izdatki19.94220.95624.05625.735
Presežek (+)/primanjkljaj (-)341278-3.632-2.440
Centralna država407300-3.715-2.653
Lokalna država-80-327642
Skladi socialne varnosti14108171
Izdatki za obresti925829753652
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)1.2661.107-2.879-1.787
Dolg po stanju konec leta32.24531.75137.42338.877
Centralna država31.65931.12536.75838.129
Lokalna država810862892949
Skladi socialne varnosti1000
Konsolidacija med podsektorji (-)-225-236-227-201
Temeljni agregati sektorja država, Slovenija
2018201920202021
% BDP
Prihodki44,243,843,444,6
Minus: izdatki43,543,251,249,3
Presežek (+)/primanjkljaj (-)0,70,6-7,7-4,7
Centralna država0,90,6-7,9-5,1
Lokalna država-0,2-0,10,20,1
Skladi socialne varnosti0,00,00,00,3
Izdatki za obresti2,01,71,61,2
Primarni presežek (+)/primanjkljaj (-)2,82,3-6,1-3,4
Dolg po stanju konec leta70,365,479,674,5
Centralna država69,064,178,273,0
Lokalna država1,81,81,91,8
Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,4
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.