Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, 2021

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2021 za 13 % višji kot leto prej

Davčni prihodki in socialni prispevki so se povečali v vseh glavnih kategorijah, najbolj v tekočih davkih na dohodek in premoženje (za 19,7 %). Prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz so se povečali za 15 %, med njimi DDV za 21 %. Prihodki od socialnih prispevkov so bili višji za 8,3 %.

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Državni prihodki od davkov na dohodke in premoženje za skoraj petino višji

V letu 2021 so državni prihodki davkov od dohodkov in premoženja znašali 4.408 milijonov EUR oz. za 19,7 % več kot v letu pred tem. Rast je bila najizrazitejša pri davkih od dohodka pravnih oseb; ti so znašali 1.291 milijonov EUR oz. 38,1 % več. Davek od dohodka posameznikov ali gospodinjstev (tj. dohodnina) je obsegal 2.840 milijonov EUR oz. 15,0 % več.

Tudi prihodkov od socialnih prispevkov več

Prihodki od socialnih prispevkov so znašali 8.746 milijonov EUR in so se na letni ravni povečali za 8,4 %. K temu zvišanju so največ prispevali večji prihodki od socialnih prispevkov gospodinjstev; ti so znašali 5.427 milijonov EUR (7,6 % več kot v 2020). Višji so bili tudi socialni prispevki delodajalcev, in sicer za 9,6 %; znašali so 3.320 milijonov EUR.

Strukturni delež socialnih prispevkov gospodinjstev je bil 62-odstoten, delodajalcev pa 38-odstoten. V celotnih davkih in socialnih prispevkih je delež davkov znašal 56,5 %, socialnih prispevkov pa 43,5 %. V davkih pa je imel največji strukturni delež davek na dodano vrednost (21,4 %).

Delež davčnih prihodkov v BDP po upadu leto pred tem znova zrasel

Delež vseh davčnih prihodkov (davki na proizvodnjo in uvoz, davki na dohodke in premoženje ter davki na kapital) v bruto domačem proizvodu Slovenije je v 2021 znašal 21,6 % in je bil za 1,7 odstotne točke višji kot leto prej; takrat je dosegel najnižjo vrednost po letu 1995.

Prihodki države od različnih vrst davkov in socialnih prispevkov, Slovenija
Prihodki države od različnih vrst davkov in socialnih prispevkov, Slovenija
Glavne kategorije davkov in socialnih prispevkov po ESR 2010, Slovenija
20172018201920202021
mio. EUR
Skupaj 1)16.09117.24018.22117.73220.028
Davčni prihodki9.34410.03410.4989.65911.282
  davki na proizvodnjo in uvoz6.1196.4176.7105.9666.859
  davki na dohodke, premoženje, itd.3.2133.6063.7703.6814.408
  davki na kapital1211181215
Socialni prispevki6.7477.2077.7238.0738.746
% BDP
Skupaj 1)37,437,637,536,538,4
Davčni prihodki21,721,921,619,921,6
  davki na proizvodnjo in uvoz14,21413,812,313,1
  davki na dohodke, premoženje, itd.7,57,97,87,68,4
  davki na kapital00000
Socialni prispevki15,715,715,916,616,8
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.