Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, realiziran proračun 2021 in začetni proračun 2022

Proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti se povečuje

Slovenija je v letu 2021 za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) namenila 265,4 milijona EUR državnih proračunskih sredstev.

  • 21. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Obseg proračunskih sredstev za RRD se še naprej povečuje

Po podatkih o končnem realiziranem proračunu v 2021 je Slovenija že šesto leto zapored povečala obseg proračunskega financiranja RRD. Za RRD je tako namenila 265,4 milijona EUR oz. za 9 % več kot v 2020. Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v bruto domačem proizvodu (BDP)1 je v 2021 znašal 0,51 %, kar je v primerjavi z letom prej za stotinko odstotne točke manj. Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD na prebivalca je znašal 125,9 EUR, kar je tudi največ doslej (lani 116,2 EUR; v 2019:105,6 EUR; v 2018: 92,7 EUR).

Letos več sredstev za splošni napredek znanja, zdravje in okolje

Po deležu dodeljenih sredstev so sledili naslednji družbenoekonomski cilji: 48 % vseh omenjenih sredstev za RRD je bilo namenjenih za splošni napredek znanja, 12,4 % za zdravje ter 11,3 % za industrijsko proizvodnjo in tehnologijo, najmanj pa za raziskovanje in izkoriščanje vesolja (0,3 % vseh sredstev za RRD).

Manj sredstev je bilo dodeljenih za prevoz, telekomunikacije in drugo infrastrukturo (za 4,4 % manj) ter kulturo, rekreacijo, religijo in sredstva javnega obveščanja (za 0,2 % manj). Po drugi strani pa je bilo več sredstev namenjenih za splošni napredek znanja (53,2 %), zdravje (15,6 %) in okolje (11,5 %).

Več sredstev za vsa področja raziskav in razvoja

Podatki o realiziranem proračunu kažejo, da se je proračunsko financiranje RRD v 2021 na letni ravni povečalo na vseh področjih raziskav in razvoja. V absolutnem znesku je najbolj zrasel obseg sredstev za tehniške in tehnološke vede (za 9,4 milijona EUR), najmanj pa za kmetijske vede (manj kot milijon EUR).

Tako kot v prejšnjih letih je bila več kot polovica sredstev za RRD dodeljena tehničnim in tehnološkim ter naravoslovnim vedam, skupno so prejele 166,1 milijona EUR oz. 63 % celotnega proračunskega financiranja RRD v tem letu.

Največja izvajalca RRD še vedno državni in visokošolski sektor

91,4 % državnih proračunskih sredstev je bilo namenjenih za izvajanje RRD v državnem (52,5 %) in visokošolskem sektorju (38,9 %). Preostalo je bilo razporejeno v poslovni sektor (7,0 %), v zasebni nepridobitni sektor in v tujino pa skupaj manj kot 1,0 %. 

Več sredstev za RRD tudi po začetnem proračunu za leto 2022

Tudi letos naj bi se – po podatkih o načrtovanem začetnem proračunu – financiranje za RRD povečalo. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD so znašala 314,2 milijona EUR; to pomeni, da država namerava za to dejavnost nameniti za 50 milijonov EUR več sredstev, kot jih je namenila v letu 2021. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Državna proračunska sredstva za RRD (realiziran proračun), Slovenija
Državna proračunska sredstva za RRD (realiziran proračun), Slovenija
Državna proračunska sredstva za RRD po družbenoekonomskem cilju, Slovenija
Realiziran proračun 2021Začetni proračun 2022
1.000 EUR
SKUPAJ264.343314.2191)
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje7.4979.087
Okolje15.24317.720
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja700853
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura6.4397.031
Energija10.98512.710
Industrijska proizvodnja in tehnologija29.80233.546
Zdravje32.73738.704
Kmetijstvo13.63816.330
Izobraževanje4.7265.766
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja5.4956.858
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi8.31910.172
Splošni napredek znanja127.058152.449
Obramba1.6572.991
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
METODOLOŠKO OPOZORILO
1 Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP je bil izračunan na podlagi zadnje revizije podatkov o BDP.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.