Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, 2. četrtletje 2022

Prodaja rabljenih stanovanj upadla za desetino

Stanovanjske nepremičnine so bile v 2. četrtletju na četrtletni ravni višje za 3,5 %, na letni pa za 15,6 %. Število prodaj rabljenih stanovanj je upadlo za desetino, medtem ko se je prodaja rabljenih družinskih hiš v enakem deležu povečala. 

  • 23. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na četrtletni ravni znatna rast cen novih stanovanjskih nepremičnin …

Nove stanovanjske nepremičnine (stanovanja in družinske hiše skupaj) so se na četrtletni ravni po pocenitvi v prejšnjem četrtletju (za 6,8 %) ponovno podražile (za 9,5 %). K zvišanju so največ prispevale cene novih stanovanj, ki so se v istem obdobju zvišale za 11,8 %, medtem ko se cene novih družinskih hiš niso spremenile.

… in ponovna, a manj izrazita rast cen rabljenih stanovanjskih nepremičnin

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin (tj. stanovanj in hiš skupaj) so se na četrtletni ravni zvišale za 2,9 %. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 3,3 %, cene rabljenih stanovanj pa za 2,7 %.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 4,0 %), sledile so podražitve v Ljubljani (za 2,6 %) in v preostali Sloveniji (za 2,5 %).

Na letni ravni rast cen višja pri rabljenih stanovanjskih nepremičninah

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin je bila 15,6-odstotna. Najizraziteje so se zvišale cene rabljenih stanovanj (za 17,2 %); sledile so cene rabljenih družinskih hiš (za 14,7 %) in novih stanovanj (za 13,2 %). Cene novih družinskih hiš pa so se znižale (za 2,5 %).

Koliko stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih in po kolikšni vrednosti?

Skupna vrednost vseh v 2. četrtletju prodanih stanovanjskih nepremičnin je bila 449 milijonov EUR. To je bilo za približno 3 % več od skupne vrednosti vseh prodaj v 1. četrtletju 2022 (435 milijonov EUR) in približno za desetino vrednosti prodaj manj kot v istem četrtletju prejšnjega leta (491 milijonov EUR).

Skupno je bilo prodanih 3.369 stanovanjskih nepremičnin oz. za okrog 2 % manj kot v prejšnjem četrtletju.

V primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta, ko smo zaznali rekordno število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin (3.927), je tokrat število prodaj upadlo že drugo četrtletje zapored. Prodanih je bilo namreč približno 3.300 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 434 milijonov EUR.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih okrog 70, njihova skupna vrednost je znašala približno 15 milijonov EUR.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
Stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija
IV–VI 2022
X–XII 2021
IV–VI 2022
I–III 2022
IV–VI 2022
IV–VI 2021
IV–VI 2022
  Ø 2015  
1 Stanovanjske nepremičnine – SKUPAJ7,73,515,672,56
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine2,09,58,450,69
1.1.1 Nova stanovanja2,011,813,255,60
1.1.2 Nove hiše2,00,0-2,539,63
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine8,32,916,376,35
1.2.1 Rabljena stanovanja8,32,717,286,75
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana8,12,615,984,47
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija8,42,718,087,09
1.2.1.2.1 Rabljena stanovanja, Mestna občina Maribor11,34,021,895,66
1.2.1.2.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija (brez Mestnih občin Ljubljana in Maribor)9,12,517,689,21
1.2.2 Rabljene hiše8,23,314,757,83
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.