Plače zaposlenih pri pravnih osebah, julij 2022

Povprečna plača nižja od plače za junij

V primerjavi s plačo za junij sta bili povprečna bruto in neto plača za julij nižji, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 1,3 %.

  • 22. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Bruto: 2.002,27 EUR, neto: 1.304,01 EUR

Povprečna plača za julij 2022 je znašala 2.002,27 EUR bruto oz. 1.304,01 EUR neto. Od plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,3 %, realno pa za 1,3 %. V primerjavi s plačo za isti mesec prejšnjega leta je bila nominalno višja (v bruto znesku za 3,2 % oz. v neto znesku za 4,3 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 7,0 % oz. v neto znesku za 6,0 %).

Plača realno nižja v obeh sektorjih, zasebnem in javnem

V primerjavi s plačo za junij je bila povprečna bruto plača v javnem sektorju nominalno višja za 0,5 % (v institucionalnem sektorju država se je zvišala za 0,9 %), v zasebnem sektorju pa se je znižala za 0,7 %. Realno je bila bruto plača nižja od plače za junij v obeh sektorjih – v javnem za 0,5 % (v institucionalnem sektorju država za 0,1 %), v zasebnem pa za 1,7 %.

Najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

V primerjavi s plačo za junij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (nominalno za 3,4 % oz. realno za 2,4 %), najbolj znižala pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (nominalno za 5,1 % oz. realno za 6,0 %).

Povprečna bruto plača je bila najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, znašala je 2.862,05 EUR.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VII 2022Ø I-VII 2022Ø V-VII 2022VII 2022
VI 2022
VII 2022
VII 2021
Ø I-VII 2022
Ø I-VII 2021
EURindeks
Bruto2.002,271.980,191.999,8199,7103,2100,2
Javni sektor2.312,082.257,922.298,04100,598,792,4
  od tega sektor država2.347,292.276,482.315,11100,996,789,5
Zasebni sektor1.865,041.856,381.867,4299,3106,1105,8
Neto1.304,011.285,371.303,0099,7104,3101,3
Javni sektor1.496,261.458,211.488,71100,4100,394,2
  od tega sektor država1.518,361.469,011.499,18100,898,591,5
Zasebni sektor1.218,861.208,321.220,5699,3107,0106,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.