Poslovanje podjetij v telekomunikacijskem sektorju, 2021

Celotni prihodek od storitev elektronskih komunikacij višji kot v 2020, vrednost investicij nižja

Celotni prihodek od storitev elektronskih komunikacij je v 2021 znašal 1.104 milijone EUR in je bil za 3 % višji kot v letu pred tem. Vrednost investicij v elektronske komunikacijske storitve je znašala 256 milijonov EUR in je bila za 10 % nižja.

  • 28. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Ponudnikov kabelskih in satelitskih ter internetnih storitev manj

Ob koncu leta 2021 je bilo na slovenskem trgu 17 operaterjev fiksnega telefonskega omrežja in 7 operaterjev mobilnega telefonskega omrežja. Ponudnikov kabelskih in satelitskih storitev je bilo 37, internetnih storitev pa 51.

Telefonskega prometa manj

V primerjavi z letom 2020 je bilo ustvarjenega manj domačega odhodnega telefonskega prometa, tako fiksnega kot mobilnega (prvega za 8 %, drugega za 2 %). Tudi odhodnega telefonskega prometa v mednarodna omrežja je bilo manj (fiksnega za 22 %, mobilnega za 11 %).
Uporabniki slovenskih mobilnih omrežij so poslali manj SMS- in MMS-sporočil (SMS-ov za 3 %, MMS-ov za 4 %). Po drugi strani se je povečal prenos podatkov prek mobilnega širokopasovnega dostopa, in sicer za četrtino.

Investicij v elektronske komunikacijske storitve za desetino več kot v 2019, a za desetino manj kot leto pozneje

Vrednost investicij v elektronske komunikacijske storitve je v letu 2021 znašala 256 milijonov EUR. To je bilo za 24 milijonov EUR ali 10 % več kot v letu 2019, a za 28 milijonov EUR ali 10 % manj kot v letu 2020.
V dejavnosti elektronske komunikacijske storitve je bilo zaposlenih in samozaposlenih okoli 6.600 oseb ali 7 % več kot v letu 2020.

Največ prihodka od storitev elektronskih komunikacij prispevale storitve iz javnega fiksnega telefonskega omrežja

Celotni prihodek od storitev elektronskih komunikacij je znašal 1.104 milijone EUR, od tega je prihodek od javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji prispeval 44 % ali 490 milijonov EUR, prihodek od javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev 32 % ali 355 milijonov EUR in prihodek od storitev medomrežnega povezovanja 13 % ali 138 milijonov EUR. Drugi prihodki so obsegali 11 % ali 121 milijonov EUR.

Najvišja rast prihodka v storitvah medomrežnega povezovanja

Celotni prihodek od storitev elektronskih komunikacij je bil za 35 milijonov EUR ali 3 % višji kot v letu 2020. Prihodek od storitev medomrežnega povezovanja se je povečal za 20 milijonov EUR ali 17 %, prihodek od javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev pa za 17 milijonov EUR ali 5 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Odhodni govorni promet fiksne in mobilne telefonije, Slovenija
Poslana SMS-sporočila, Slovenija
Poslana SMS-sporočila, Slovenija
Investicije v elektronske komunikacije in prihodki od storitev elektronskih komunikacij, Slovenija
Investicije v elektronske komunikacije in prihodki od storitev elektronskih komunikacij, Slovenija
P1 Prihodek od javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji
P2 Prihodek od javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev
P3 Prihodek od storitev medomrežnega povezovanja
P4 Drugi prihodki
Operaterji, infrastruktura in zaposlenost na področju elektronskih komunikacij, Slovenija1)2)
2019202020212021/20192021/2020
številoindeks
Operaterji fiksnega telefonskega omrežja3)131317130,8130,8
Operaterji za mednarodne klice3)181821116,7116,7
Operaterji mobilnega telefonskega omrežja3)777100,0100,0
Ponudniki kabelskih in satelitskih storitev3)6)48403777,192,5
Ponudniki internetnih storitev3)60555185,092,7
Telefonski priključki4)691.468691.658684.32099,098,9
  VoIP-priključki588.762605.852611.800103,9101,0
Uporabniki mobilnega omrežja2.511.9792.550.8952.607.268103,8102,2
Zakupljeni vodi48243540383,692,6
Širokopasovni priključki do interneta627.939651.603671.642107,0103,1
Zaposleni in samozaposleni5)6)5.8456.1886.643113,7107,4
1) Podatki za leti 2019 in 2020 so končni, za leto 2021 pa začasni.
2) Z izjemo zaposlenih in samozaposlenih se podatki nanašajo na konec leta.
3) Zajeti le aktivni operaterji. Operater, ki ponuja več storitev hkrati, je štet posebej pri vsaki od njih.
4) Telefonske govorilnice niso zajete.
5) Letno povprečje števila zaposlenih in samozaposlenih v dejavnosti elektronskih komunikacijskih storitev.
6) Revidiran podatek za leto 2020.
Obseg storitev na področju elektronskih komunikacij, Slovenija1)
2019202020212021/20192021/2020
številoindeks
Odhodni domači promet (1.000 minut)
Promet iz fiksne lokacije - skupaj2)3)341.929355.011325.95795,391,8
  promet v lastnem fiksnem omrežju3)164.808168.818149.74790,988,7
  promet iz fiksnega v druga fiksna omrežja127.514115.78699.00677,685,5
  promet iz fiksnega v mobilna omrežja49.60770.40777.204155,6109,7
Promet iz mobilnega omrežja - skupaj4.484.3735.389.0565.303.633118,398,4
  promet v lastnem mobilnem omrežju2.128.0152.471.9432.415.984113,597,7
  promet iz mobilnega v druga mobilna omrežja2.147.4032.684.2692.650.205123,498,7
  promet iz mobilnega v fiksna omrežja208.955232.844237.444113,6102,0
Mednarodni promet fiksne in mobilne telefonije (1.000 minut)
  dohodni promet iz mednarodnih omrežij459.594285.830324.50770,6113,5
  odhodni promet v mednarodna omrežja224.665193.536168.83675,287,2
Število SMS (v 000)2.639.9022.355.8132.282.74086,596,9
1) Podatki za leti 2019 in 2020 so končni, za leto 2021 pa začasni.
2) Govorni promet, brez prometa do ponudnikov klicnega dostopa do interneta.
3) Revidiran podatek za leto 2020.
Prihodki in investicije na področju elektronskih komunikacij, Slovenija1)
2019202020212021/20192021/2020
vrednost (1.000 EUR)indeks
Prihodek od storitev elektronskih komunikacij - skupaj3)5)1.085.6491.069.1321.104.336101,7103,3
  prihodek od javnega telefonskega omrežja na fiksni lokaciji5)471.205486.556490.335104,1100,8
  prihodek od javno dostopnih mobilnih telefonskih storitev353.015338.603355.444100,7105,0
  prihodek od storitev medomrežnega povezovanja5)135.483117.837137.957101,8117,1
  drugi prihodki2)5)125.946126.135120.60195,895,6
Investicije4231.956284.349255.888110,390,0
1) Podatki za leti 2019 in 2020 so končni, za leto 2021 pa začasni.
2) Upoštevani tudi prihodki širokopasovnega dostopa do interneta.
3) Seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo vedno.
4) Revidiran podatek za leto 2019.
5) Revidiran podatek za leto 2020.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.