Delovno aktivno prebivalstvo, julij 2022

Rekordno število samozaposlenih oseb

V primerjavi z junijem je bilo delovno aktivnih oseb približno 100 manj. Število delovno aktivnih moških se je tokrat povečalo, žensk pa zmanjšalo (pri obeh spolih za približno 1.700).

  • 16. 9. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih rahlo upadlo

Število delovno aktivnih oseb se je po petih zaporednih zvišanjih malenkost znižalo, in sicer na približno 922.300. Zaposlenih je bilo za nekaj več kot 300 manj (približno 824.300), medtem ko je bilo samozaposlenih za približno 300 več (rast za 0,3 %, na približno 98.000). Število samozaposlenih oseb se je povečalo šesti mesec zapored in je tretji mesec zapored doseglo novo rekordno vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. Število samozaposlenih oseb se je tako na mesečni kot letni ravni najbolj zvišalo v gradbeništvu.

Delovno aktivnih moških je bilo konec julija 2022 približno 508.500 oz. za 0,3 % več kot prejšnji mesec, delovno aktivnih žensk pa okoli 413.700 oz. za 0,4 % manj. Število moških se je najbolj povečalo v gradbeništvu (za 2,2 %, na približno 68.300), število žensk pa najbolj zmanjšalo v dejavnosti izobraževanje (za 1,8 %, na približno 60.400). Na letni ravni je število obojih zraslo, in sicer število delovno aktivnih moških za 2,4 %, število žensk pa za 2,0 %.

Mesečna rast ponovno najopaznejša v gradbeništvu

Število delovno aktivnih se je v primerjavi z junijem zmanjšalo v osmih, povečalo pa v dvanajstih dejavnostih. Najbolj se je zmanjšalo – drugi mesec zapored – v izobraževanju, kar je v poletnih mesecih običajno, in sicer za 1,8 % (na približno 76.100). Najbolj se je po drugi strani dvignilo v gradbeništvu, in sicer za 2,1 % (na približno 74.400). To je šesto zaporedno zvišanje v tej dejavnosti.

Med delovno aktivnimi osebami v izobraževanju se je število najbolj zmanjšalo v osnovnošolskem izobraževanju, in sicer za 3,1 % na mesečni in povečalo za 2,7 % na letni ravni (na približno 32.700, kar predstavlja 43,0 % vseh delovno aktivnih oseb v izobraževanju). Največ delovno aktivnih oseb v dejavnosti izobraževanja je bilo v starostnih skupinah 40–44 let in 45–49 let (obojih skupaj je bilo 30,4 % v tej dejavnosti), na mesečni ravni pa je število najbolj upadlo v starostnih skupinah 25–29 let in 30–34 let. Med delovno aktivnimi v izobraževanju je bilo 79,4 % žensk; večji delež žensk je bil le še v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (bilo jih je 80,4 %). Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v izobraževanju povečalo za 2,0 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VII 2022 VII 2022 
VI 2022
VII 2022
VII 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo922.2620,02,3
Zaposlene osebe824.2710,02,3
   pri pravnih osebah775.474–0,12,4
   pri fizičnih osebah48.7970,1–0,4
Samozaposlene osebe97.9910,32,1
   samostojni podjetniki posamezniki71.6020,34,0
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.224–0,1–1,8
   kmetje20.1650,2-3,0
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.